Nav utbetaler dagpenger uten å sjekke om mottakerne oppfyller kravene

Nav får kritikk fra riksrevisjonen.

Nav får kritikk fra riksrevisjonen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Riksrevisjonen reagerer på at Nav-kontorene de har snakket med, ikke sjekker om dagpengemottakere oppfyller kravene til å være reell arbeidssøker.

Dagpenger skal erstatte tapt inntekt som følge av arbeidsløshet. For å få dagpenger må man være såkalt reell arbeidssøker, noe som innebærer at man er villig til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i landet. Riksrevisjonens siste rapport påpeker at Nav utbetaler dagpenger uten å sjekke om disse kravene er oppfylt.

– Vi konstaterer at Arbeids- og velferdsetatens behandling av dagpengesaker ikke har god nok kvalitet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Antall dagpengemottakere økte med 13 prosent fra 2015 til 2016, fra 67.100 til 75.800 mottakere. I fjor utbetalte Arbeids- og velferdsetaten 15,45 milliarder kroner i dagpenger. Foss reagerer på at det ikke er sikret at disse pengene har gått til folk som har rett på dagpenger. Riksrevisjonen konstaterer også at Arbeids- og velferdsetaten ikke har tilstrekkelig saksbehandlingskvalitet, noe som også kan føre til at søknader om dagpenger feilaktig blir avslått. Mye tyder også på at en stor andel av mottakerne har inntekt de ikke oppgir.

– Arbeids- og velferdsetaten må sørge for at forvaltningen av ordningen har god kvalitet, også for å opprettholde tilliten til dagpengeordningen som en viktig del av det sosiale sikkerhetsnettet, sier Foss.

Artikkeltags