Nærmere fiskesperre i Driva

Det planlegges å bygge fiskesperre i Driva i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Det planlegges å bygge fiskesperre i Driva i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Artikkelen er over 8 år gammel

En fiskesperre i Driva er ett steg nærmere realisering. Tiltaket er en del av den nasjonale handlingsplanen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

DEL

Økonomi- og planutvalget har lagt et planprogram ut på høring med frist til 7. oktober. Når programmet er vedtatt, skal det utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning. Også denne blir lagt ut på høring.

Formålet med utredningen er å regulere planområdet for en midlertidig fiskesperre med tilhørende fisketrapp og -felle, servicebygg og adkomstvei.

Tiltakshaver er Direktoratet for naturforvaltning, mens Sweco Norge er utførende konsulent.

I økonomi- og planutvalget var det også klare ønsker om hvilke konsekvenser som kjemisk behandling av Driva som bør belyses i konsekvensutredningen. Blant annet konsekvensene for Nofimas anlegg, som er Norges største forskningsstasjon for akvakultur. I tillegg konsekvensene for Usma og Litjdalselva, kvaliteten på drikkevannet i Sunndal, oppdrett av laksefisk i Sunndalsfjorden og øvrig fiskeliv i Sunndalsfjorden.

Artikkeltags