Målingene, som starter mandag, gjøres på oppdrag for Harald Storviks firma Bergmesteren Rausand as som vurderer å etablere et deponi for farlig avfall i fjellhaller vest for det gamle gruveanlegget. Formålet med undersøkelsen å se om det kan være ukjente mineraliseringer eller geologiske strukturer som kan være et hinder for sikker lagring av avfall.

Les også: Kjemper om å få ta imot farlig avfall

Måleområdet strekker seg fra sjøen ved Rausand og cirka ti kilometer mot vest, heter det i en pressemelding. Målelinjene er cirka sju kilometer lange, og går i retning tilnærmet nord-sør. Stort sett like mye sør og nord for de gamle gruvene på Rausand, ved Tingvollfjorden.

Selve målingene foregår ved at et helikopter med underhengende målesonde flyr i linjer med innbyrdes avstand 100 meter. Helikopteret flyr med nær konstant høyde ned mot 60 meter over bakken og i en hastighet på 100 km/t. Instrumenter måler variasjoner i jordas magnetfelt, variasjoner i den elektriske ledningsevnen og variasjoner i radioaktiv stråling. Magnetfeltet og den elektriske ledningsevnen måles fra en sonde som slepes 30 meter under helikopteret.  Den radioaktive strålingen måles med en større sensor som er festet under helikopteret. Til sammen gir disse målingene et godt bilde av geologien nede i bakken.

Les også: - Rausand ikke vraket

Målesystemet bæres av et gult og svart helikopter fra firmaet Heliscan as. Målingene vil vare tre til fem dager avhengig av været. Det vil ikke bli foretatt målinger i dårlig vær (regn, tåke, snø, sterk vind), og heller ikke dersom solflekkaktivitet gir forstyrrelser i jordens magnetfelt. Base for målingene vil være ved hotellet i Eidsvåg.

Les også: Dropper måling av radioaktivitet

Målingene utføres med utstyr som har godkjent montering i helikopter av European Aviation Security Agency (EASA), måleområdene er klarert med Nasjonal sikkerhetsMyndighet (NSM).

Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.