Forventer vekst i næringslivet på Nordmøre det kommende halvåret

Finansdirektør Steinar Sogn i Sparebank 1 Nordvest og visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i Norges Bank var strålende fornøyd med stemningen på næringslivskonferansen i Kristiansund.

Finansdirektør Steinar Sogn i Sparebank 1 Nordvest og visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i Norges Bank var strålende fornøyd med stemningen på næringslivskonferansen i Kristiansund.

Artikkelen er over 1 år gammel

Både næringslivsledere og banksjefer bekrefter at det er vekst på gang.

DEL

Sterk optimisme preget næringslivskonferansen på Innlandet fredag formiddag. Anledningen var at visesentralbanksjefene Egil Matsen og Jon Nicolaisen var i Kristiansund for å møte lokalt næringsliv.

Sparebank 1 Nordvest var vert for besøket, i samarbeid med Kristiansund kommune, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) og Vestbase.

Norges Bank har tett og jevnlig kontakt med bedrifter i hele landet. Det gjør at de har et godt grunnlag for å si noe om den økonomiske utviklingen. Torsdag la de fram Pengepolitisk rapport. Fredag var de to visesentralbanksjefene i Kristiansund.

– Vi ser en forsiktig optimisme. Det gjelder hele landet. Utviklingen har gått saktere i oljefylkene, men det er optimisme også i Møre og Romsdal, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen til Tidens Krav.

Han sier de har forventninger til vekst i de fleste bransjer, men at byggebransjen er et unntak. Selv om boligbyggingen er lav, så dempes utfordringen for bygge- og anleggsbransjen med at det er ventet en økning i anleggsbygging.

Under foredraget for drøyt 100 næringslivsledere i Kristiansund, fortalte Nicolaisen at oljeinvesteringene er stabilisert, men at de forventer ikke at de skal opp til samme nivå som 2013 og 2014. Det er nedgang i boliginvesteringen, men allerede nå ser de vekst i annet næringsliv.

– Vi ser at arbeidsledigheten nærmer seg et normalt nivå, også for oljefylkene, og spesielt i Møre og Romsdal, sier Nicolaisen.

Flere kontrakter og økt aktivitet

Optimismen blir ettertrykkelig bekreftet av sju lokale foredrag. Ikke minst av Vestbase-sjef Alf Dahl.

– En betydelig omstilling i bransjen de siste tre årene gjør at det nå er flere felt som er lønnsom å utvinne med en oljepris på 30–40 dollar per fat. Det gir oss et perspektiv på aktiviteten i Norskehavet fram til 2045–2050.

Dahl bekrefter at aktiviteten allerede er på vei opp, og er svært optimistisk på vegne av både oljeservicebedrifter og andre lokale servicebedrifter. For Vestbase betyr det mye større aktivitet allerede i vår, og at de igjen søker etter sommervikarer, noe de ikke har gjort på flere år.

Arrangør Steinar Sogn i Sparebank 1 Nordvest er positivt overrasket over den enorme optimismen som preget konferansen.

– Det er veldig gledelig at optimismen i næringslivet er så tydelig på konferansen. Vi greier jo ikke å speile hele næringslivet på noen få timer, men vi har ikke bevist plukket ut foredrag for at det skal virke bare positivt. Jeg tror at omstillingen i mange bransjer gjør at vi nå drar mer i samme retning og ser at vi nå får en vekst hos flere bedrifter, sier finansdirektør Sogn.

Mulig renteøkning til høsten

Den forventede veksten i norsk næringsliv er grunnlaget for at sentralbanksjefen torsdag gikk ut med at de sannsynligvis kommer med en renteoppgang til høsten. Det kommer to år etter at styringsrenten fra Norges Bank ble senket til rekordlave 0,5 prosent. Mindre enn tre år fram i tid vil renten på et boliglån kunne ligge rundt 4 prosent, mot rundt 2,5 prosent i dag, ifølge anslaget som Norges Bank la fram i Pengepolitisk rapport.

Hvor engstelig skal forbrukere og huseiere være?

– Ikke veldig, men det er derfor vi varsler en stegvis renteøkning nå. Vi håper det gjør at folk får tid til å forberede seg, sier Nicolaisen.

Visesentralbanksjefen påpeker også at rentenivået nå er historisk lavt, og at de vil ta små skritt mot en normalisering. Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for at de vil gå varsomt fram.

Heller ikke Steinar Sogn i den lokale sparebanken er spesielt engstelig på vegne av deres kunder.

– Det er så strenge krav til å få lån, og renteøkningen vil ikke bli veldig stor. Vi forventer derfor ikke at en renteøkning til høsten vil gi kundene store problemer.

Artikkeltags