– Jeg kjenner på et stort ansvar fordi så mange står klare til å streike, konstaterte NHO-direktøren til NTB på vei inn til Riksmeklerens kontor onsdag formiddag. Meklingsfristen er satt til midnatt natt til søndag.

Omkring 29.000 LO-medlemmer og 6.000 YS-medlemmer innen transport, matvareindustri, spedisjon, renhold, verftsindustri, byggebransjen og en rekke andre bransjer tas ut i streik om det ikke blir enighet med NHO. I verste fall kan streiken trappes opp til å omfatte nærmere 200.000 medlemmer i privat sektor.

Men NHO-sjefen har fortsatt troen på at det er mulig å unngå streik:

– Ja, jeg har faktisk det, vi har hatt veldig konstruktive samtaler så langt. Det er ingen av oss som ønsker konflikt. Selv om det er vanskelig, håper jeg inderlig vi skal klare det, sa hun.

 

– Pensjon vanskeligst

Sakene det strides om i oppgjøret er AFP, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, kost og losji for arbeidere som blir sendt på oppdrag. Skogen Lund sier det er pensjon som er det vanskeligste temaet.

LO og YS krever en bedre tjenestepensjon med opptjening fra første krone, fra 13 års alder og i alle stillingsbrøker, noe NHO har blankt avvist. De ønsker ingen endringer i dagens tjenestepensjonsordning.

AFP-ordningen mener begge parter er for dårlig og må gjøres noe med, men de strides om hvordan. LO og YS krever at hullene i dagens AFP-ordning, som gjør at en av fire ansatte faller ut av ordningen mot slutten av arbeidslivet, tettes, samt tilleggsordninger for sliterne. NHO mener ordningen er kraftig underfinansiert og må legges helt om.

– Tror du på en AFP-løsning uten at staten kommer inn og bidrar?

– Staten er jo allerede inne i den ordningen, så spørsmålet er hvordan vi kan bruke det bidraget som allerede er der på en klokest mulig måte, sier Skogen Lund.

Hun vil ikke svare på om hun mener det er nødvendig at staten må øke sitt bidrag for å få til en løsning. Regjeringen har imidlertid fastslått i sin regjeringsplattform at de ikke vil bidra mer inn i AFP-ordningen.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var tilbakeholden i sin kommentar da han gikk inn til mekling:

– Nå får det være opp til Riksmekleren å kommentere saken videre. Vi er nå i Riksmeklerens vold, fastslo han.

To ekstra meklere

Riksmekler Nils Dalseide har gått til det høyst uvanlige skritt å styrke laget med to ekstra meklere. I tillegg til Dalseide selv skal lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Kine Steinsvik, og Mats Ruland, tingrettsdommer i Oslo tingrett, delta.

– I år har vi et samordnet oppgjør, det første på ti år, og to krevende tvistetema på hvert sitt vis – AFP-ordningen og spørsmål knyttet til reise, kost og losji. Vi har valgt å utvide med en ekstra mekler for at vi sammen skal beherske mest mulig av de komplekse problemstillingene som reises, uttalte Dalseide til NTB i påsken.

De tre meklerne har allerede forberedt seg i lang tid på en eventuell mekling, og de har blitt kurset av eksperter på AFP og de andre meklingstemaene. Dalseide sier målet er at de tre meklerne skal kunne så mye om temaene at de kan klare å diskutere alle sider av dem, også sider som partene ikke har tenkt på før.

– Vi kan aldri klare å få like mye kunnskap om tvistetemaene som partene selv har, de er svært kompetente og har betydelige spesialistressurser, men vi skal lære oss nok til å kunne se et landskap hvor vi kan ta med partene og se på mulige, minnelige løsninger, uttalte han.

Dalseide sier han er optimistisk når det gjelder muligheten til å finne en løsning i årets oppgjør.

– Når det er sagt, er det partene som til sist bestemmer om de ser seg mer tjent med det de kan få ut av en konflikt enn å ta det meklingsresultat som ligger på bordet, understreket han.

Fakta om årets lønnsoppgjør

* Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering.

* Forhandlinger om lønn, en ny AFP-ordning, endringer i tjenestepensjonsordningen, samt krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag, er ventet å bli de mest krevende sakene i årets forhandlinger.

* Først ute er oppgjøret i privat sektor mellom NHO og LO og YS. Offentlig sektor starter sine forhandlinger når privat sektor er ferdig.

* NHOs representantskap har vedtatt at det er rom for maksimalt 2,7 prosent lønnsøkning i år.

* Oppgjøret i privat sektor startet 12. mars med frist 22. mars, og endte med brudd.

* Meklingen hos Riksmekleren startet onsdag 4. april med frist ved midnatt natt til søndag 7. april.

* Hvis det ikke blir enighet, har LO og YS varslet at nærmere 35.000 av deres medlemmer tas ut i streik fra søndag. Totalt er det meldt plassoppsigelse for rundt 200.000 medlemmer i en rekke bransjer i privat sektor.

* LO og YS vedtok i år for første gang på ti år å gå for et samordnet oppgjør i motsetning til et forbundsvist oppgjør, som er normalen. Det innebærer at LO og NHO sentralt og YS og NHO sentralt forhandler, og at vedtakene blir bindende for alle forbundene i LO og YS.

* I tillegg kommer rundt 150 forbundsvise justeringsforhandlinger, såkalte forbundsvise sløyfer.

Kilde: NTB