Statnett: Nytt oppdrettsanlegg er ikke driftsmessig forsvarlig med dagens nettkapasitet

Planene om et stort landbasert oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden på Aure, kan bli stanset av manglende kapasitet i elektrisitetsforsyningen. Det samme gjelder vindkraftverket på Skardsøya i samme kommune.