Tar ut rømt laks fra 37 elver

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) starter utfisking av rømt oppdrettslaks i 37 norske elver. Arbeidet skal gjøres av profesjonelle fagmiljø, og det er utlyst konkurranse om oppdraget.

Det melder Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk i ei pressemelding

Landet er delt inn i tre soner. Det er nå skrevet avtale mellom OURO og de aktuelle selskapene .

For Normdøre sin del gjelder det elva Surna.

Trykk her for fullstendig liste over elver og selskaper som er berørt.

- Dette er et svært positivt tiltak hvor vi både får kartlagt og fisket ut rømt oppdrettsfisk i de elvene som har høyest innslag av rømt oppdrettslaks, sier styreleder i OURO Roar Paulsen.  Rapporter med resultat vil bli lagt ut på OUROs hjemmesider i februar 2017.
 

God dialog

Tillatelse fra Fylkesmannen må foreligge før utfiske. Det stilles også krav om en god dialog med aktuelle elveeierlag og miljøforvaltning for å avklare både metodikk og tidspunkt før utfiske blir foretatt.

- Der hvor det allerede er pågående prosjekter, må det sikres en god samkjøring med disse, slik at belastningen på villfisken blir minst mulig i elva påpeker Paulsen.


Dette er OURO

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk er oppnevnt av myndighetene og har som oppdrag å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. I elver der overvåking viser at innslaget av rømt fisk er uakseptabelt, planlegger og iverksetter OURO profesjonell utfisking.

Styret i OURO vedtar årlig, i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet, hvilke elver det skal planlegges og utføres utfiskingstiltak i.

Mandat og rammer for OUROs arbeid er nedfelt i Forskrift fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD):

Alle som har fåt tildelt konsesjon fra staten for å produsere på laks, ørret og regnbueørret finansierer Sammenslutningen gjennom en avgift. Avgiften fastsettes årlig av styret og er 10.000 kroner pr tillatelse for 2016.

Artikkeltags