Statsadvokat Bjørn Soknes leder oppreisningsutvalget for tidligere barnehjemsbarn i Kristiansund.

Oppreisningsordningen som er vedtatt av Kristiansund kommune, gjelder barn plassert i barnehjem av Kristiansund kommune i perioden 1. juli 1954 til 1. januar 1980.

– Det var i denne perioden vi hadde ansvar for tilsyn med barnehjemmet, sier prosjektleder Bjørn Elgsaas i Kristiansund kommune.

Søknadsskjema og informasjon er lagt ut på kommunens hjemmeside.

– Vårt utgangspunkt er at det som står i søknadene om oppreisning, er korrekt. Vi vil ikke drive etterforskning, sier statsadvokat Bjørn Soknes, som skal lede oppreisningsutvalget.

Utvalget som er oppnevnt av Fylkesmannen, består ellers av psykolog Gunn Stokke og høyskolelektor Torbjørn Bolstad. Leder for sekretariatet er Margrete Magerøy.

Beløpene på oppreisning er vedtatt å skulle ligge mellom 150.000 og 750.000 kroner. Soknes regner med å ha de første avgjørelsene klar før sommeren.

Avgjørelser fattet før 1. november 2008 vil bli utbetalt i 2009. Avgjørelser etter dette vil bli utbetalt i 2010.

Kommunen kan ikke anke avgjørelser i oppreisningsnemnda, men det kan de som søker om erstatning. Da er det kommunens faste ankenemnd som er forsterket med to personer, som vil fatte endelig avgjørelse.