Nå kan du trykke på varselknapp mot mobbing

Kristiansund videregående skole.

Kristiansund videregående skole.

Alle videregående skoler i fylket er nå utstyrt med en egen varselknapp mot mobbing på hjemmesidene sine.

DEL

– I dag har vi lansert en varselknapp mot mobbing på alle nettsidene til videregående skoler i fylket.

Det opplyser fylkesutdanningssjef Erik Brekken i en pressemelding.

– Vi ønsker at terskelen for å melde frå om mobbing skal være så låg som mogleg, og håpar at lanseringa av eit digitalt varslingssystem vil bidra til akkurat det. Alle elevar kan sende varsel, når som helst på døgnet. Dette er ein del av det systematiske arbeidet vårt for eit trygt og godt skolemiljø. Målet er at alle elevar skal trivast på skolane våre, sier fylkesutdanningssjef Erik Brekken.

Dette betyr at elevene kan melde fra om mobbing med noen få tastetrykk. Om de selv blir mobbet, eller om andre blir det. Knappen skal være godt synlig på elevportalen til alle de videregående skolene i fylket. Varselet går direkte til rektor og assisterende rektor, som igjen tar kontakt med eleven.

Det er fylkestinget som har vedtatt denne ordninga, som skal være et supplement til resten av arbeidet som skolene gjør mot mobbing.

Mobbeombud for videregående opplæring, Anita Alnes Solevåg, er positiv til det nye supplementet, og at elevene nå får en ekstra kanal til å varsle om mobbing og andre krenkelser.

– Aller mest håper eg at elevane har lærarar og andre vaksne i skolen, som dei vågar å fortelle kva dei vert utsett for, eller kva dei har vore vitne til.

Varselknappen mot mobbing ligger også på fylkeskommunen sine nettsider.

Artikkeltags