Leverte bekymringsmelding til kunnskapsministeren

På møtet med kunnskapsminister Jan Tore Sanner hadde Pål Aarsæther, leder i Møre og Romsdal Lektorlag, med seg styremedlemmene Siv Bente Ringseth (fra venstre), Lin-Marita Sandvik og Målfrid Tornes.

På møtet med kunnskapsminister Jan Tore Sanner hadde Pål Aarsæther, leder i Møre og Romsdal Lektorlag, med seg styremedlemmene Siv Bente Ringseth (fra venstre), Lin-Marita Sandvik og Målfrid Tornes. Foto:

Møre og Romsdal Lektorlag er bekymret over de foreslåtte økonomiske kuttene i fylkets videregående skoler. Torsdag var de i møte med kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

DEL

Torsdag overleverte styret i Møre og Romsdal Lektorlag en bekymringsmelding til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Bakgrunnen var bekymring angående situasjonen i de videregående skolene til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Det opplyser lektorlaget i en pressemelding.

På møtet med Jan Tore Sanner hadde Aarsæther med seg styremedlemmene Siv Bente Ringseth, Lin-Marita Sandvik og Målfrid Tornes.

– Vi har lenge vært svært bekymret for situasjonen for Møre og Romsdal fylkeskommunes videregående skoler, og med de foreslåtte økonomiske kuttene vil den bli enda verre, sier Pål Aarsæther, leder for Møre og Romsdal lektorlag i pressemeldingen.

Bekymringsmeldingen fra lektorlaget dekker flere punkter:

  • Manglende ressurser til å drifte skolene forsvarlig. I henhold til Kostra-tallene, vennligst se vedlagt kronikk fra ett år tilbake, har Møre og Romsdal fylkeskommune lenge ligget på bunn når det gjelder utgifter til de videregående skolene. Dette i forhold til de fylkene det er naturlig for Møre og Romsdal å sammenlikne seg med. Derimot framstår administrasjonskostnadene som vesentlig høyere. Med kuttene på 50 millioner kroner som er foreslått nå i høst, og flere nedskjæringer til neste år, vil situasjonen bli enda verre.

  • På grunn av innsparinger får heller ikke elevene sine lovpålagte timer med undervisning i de forskjellige fagene, og vikarer blir heller ikke satt inn ved korttidsfravær.

  • De varslede nedskjæringene i skoletilbudet vil gå utover flere utdanningsprogram som er svært viktige for nærings- og matfylket Møre og Romsdal. Dette er linjer som skal sikre kompetanse og fagarbeidere for å utvikle næringene og lokalsamfunnene våre videre.

  • Møre og Romsdal fylkeskommune framstår med manglende evne til politisk dialog. Møre og Romsdal lektorlag har prøvd å få både politikere og administrasjon i tale, uten hell. Vi opplever at våre innsigelser, for eksempel vedrørende bortfall i elevenes lovpålagte undervisningstimer, ikke blir tatt hensyn til.

Det er med bakgrunn i disse punktene Møre og Romsdal Lektorlag er bekymret for at Møre og Romsdal fylkeskommune svikter i sitt:

A) Politiske oppdrag – ved å ikke sørge for god dialog med fagforeningene.

B) Undervisningsoppdrag – ved å ikke gi elevene de lovpålagte undervisningstimene.

C) Samfunnsoppdrag – ved å ikke tilby de utdanningsprogrammene næringene i fylket trenger for å eksistere og utvikle seg.

– På møtet ba vi derfor Jan Tore Sanner om at Kunnskapsdepartementet går igjennom Møre og Romsdals fylkeskommunes praksis på disse punktene, avsluttet Aarsæther.

Artikkeltags