Frykter at 250 arbeidsplasser kan forsvinne

Fylkesordfører Jon Aasen på talerstolen under fylkestinget i Fosnavåg juni 2017.

Fylkesordfører Jon Aasen på talerstolen under fylkestinget i Fosnavåg juni 2017. Foto:

Et samlet fylkesutvalg har store forventninger til at divisjonskontor for veg blir lagt til fylket.

DEL

– Møre og Romsdal har i dag hovedkontor for region Midt, og med den kommende omorganiseringen er vi sterkt bekymret for at viktige arbeidsplasser skal forsvinne ut av fylket. Dette kan ikke vi som fylkespolitikere akseptere, sier fylkesordfører Jon Aasen.

Møre og Romsdal har per i dag underdekning av statlige arbeidsplasser innenfor de fleste statlige etatsområder. Via den nye, foreslåtte omorganiseringen av vegvesenet blir 250 statlige arbeidsplasser satt i spill i Møre og Romsdal.

Det vil si at av dagens 370 arbeidsplasser går omtrent 120 til fylkeskommunen, og de 250 andre skal organiseres og lokaliseres i omorganiseringsprosessen som nå pågår i Statens vegvesen.

Bred kompetanse

Fylkesutvalget mener at det er naturlig at Møre og Romsdal får tildelt divisjon for veg. Den kompetansen som er innen dette området er allerede bygd opp ved dagens regionkontor i Møre og Romsdal.

– Med den bredde av vegoppgaver som er tiltenkt divisjon for veg, for eksempel bruer, tunneler, ferger og ras, så er det helt klart at denne divisjonen må legges til fylket, sier Aasen.

Artikkeltags