Forhandler om utgiftene til skoleskyss

Elever som krysser fylkesgrensen er tema i forhandlingene når utgiftene til skoleskyss skal fordeles.