Nå får alle kommunene sin egen politikontakt

Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Møre og Romsdal politidistikt starter nyskapingen politikontakter i alle kommunene den 15. juni. Fra da av har alle kommunene i politidistriktet fått en politikontakt.

DEL

– Politikontaktene vil få spesielt ansvar med å følge opp det forebyggende arbeidet ute i kommunene, med tanke på å skreddersy tiltak for kommunene på dette viktige området, sier politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Oppstartsmøte

Han opplyser at politikontakter er en av seks funksjoner som politiet prioriterer høyt i forbindelse med reformarbeidet i politiet.

Politidistriktet vil i tiden framover kontakte ledelsen i den enkelte kommune for å avtale et oppstartsmøte der en kan avklare forventninger og legge planer for arbeidet framover.

– Målet med politireformen er trygge lokalsamfunn – både i by og bygd. Politiet skal levere enda bedre polititjenester til befolkningen, og kvaliteten skal være høy uansett hvor i landet du bor, sier politimesteren.

Bøen mener at vi må ta vare på det politiet er gode til, og samtidig utvikle bedre og mer effektive måter å løse oppgaver på, for å kunne lykkes.

– Vi skal jobbe enda mer kunnskapsbasert og i større grad evne å være i forkant av kriminaliteten. Samtidig skal vi bruke ressursene enda bedre, sier han.

22. juli

Bakgrunnen for politireformen er blant annet kritikken som politiet fikk etter 22. juli, som senere resulterte i Politianalysen. Rapporten etter 22. juli konkluderte med at politiet hadde mye å hente på kultur, holdninger og ikke minst ledelse.

Reformen ble behandlet i Stortinget sommeren 2015, og er fundert på et bredt politisk flertall.

– Nærpolitireformen handler om at politiet skal bli enda bedre på å skape trygghet der folk bor. Norge har en dedikert og kompetent politistyrke, som på flere områder er blant de beste i verden. For å møte dagens og morgendagens utfordringer er det likevel nødvendig å videreutvikle politiet, understreker politimesteren.

Her er politikontaktene for kommunene i Nordmøre og Romsdal:

Fræna:

lensmann Olav Vestad

Aukra:

lensmann Odd Jørgen Nilsen

Midsund:

lensmann Odd Jørgen Nilsen

Sandøy:

lensmann Odd Jørgen Nilsen

Rauma:

lensmann Andreas Hustad

Molde:

politistasjonssjef Per Karstein Røv

Gjemnes:

lensmann Jorunn Grete Lyngstad Pettersen

Eide:

lensmann Jorunn Grete Lyngstad Pettersen

Averøy:

lensmann Stig Lyngstad

Kristiansund:

politistasjonssjef Bjørn Fiske

Nesset:

politibetjent Anne Vike

Sunndal:

lensmann Hallvard Vermøy

Tingvoll:

lensmann Olav Gjøvik

Aure:

lensmann Marit B. Gresset

Rindal:

lensmann Olav Halse

Halsa:

lensmann Helge Berg

Smøla:

lensmann Arnfinn Fuglevåg

Surnadal:

lensmann Olav Halse
 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken