Nytt fylkesstyre i KS Møre og Romsdal

Det nye styret for KS Møre og Romsdal, fra venstre: Odd Helge Gangstad, Svein-Rune Johannessen,  Anne Marie Fiksdal,  Anders Riise og Knut Erik Engh. Audhild Mork og Margrethe Svinvik var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Det nye styret for KS Møre og Romsdal, fra venstre: Odd Helge Gangstad, Svein-Rune Johannessen, Anne Marie Fiksdal, Anders Riise og Knut Erik Engh. Audhild Mork og Margrethe Svinvik var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto:

DEL

KS Møre og Romsdal avholdt i dag, tirsdag, fylkesmøte i Molde der det ble valgt nytt fylkesstyre, med følgende sammensetning:

Odd Helge Gangstad, SP, styreleder
Audhild Mork, AP, nestleder
Svein-Rune Johannessen, AP
Margrethe Svinvik, SP
Knut Erik Engh, FRP
Anne Marie Fiksdal, FRP
Anders Riise, H

Dette melder de selv i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Nyvalgt styreleder, Odd Helge Gangstad, er ordfører i Midsund kommune, og blir fra nyttår varaordfører i nye Molde kommune. Han uttaler i presseskrivet at det viktige for han fremover blir «å videreføre det gode arbeidet det avtroppende styret har stått for, til beste for hele fylket».

Anders Riise takket av som leder for fylkesstyret siste periode, men fortsetter som styremedlem.

Disse ble valgt som vararepresentanter:

AP: Per Vidar Kjølmoen Ingrid Rangønes Ståle Refstie, Sidsel Rykhus

SP:Randi W Frisvoll (KRF), Geir Inge Lien, Ingrid Waagen, Jan Ove Tryggestad

FRP: Håkon Lykkebø Strand, Gunhild Meringdal, Inger Margrethe Landsverk, Tor André Gram Franck

H: Randi Bergundhaugen, Torgeir Dahl, Inger Lise Trønningsdal

Artikkeltags