Vil ha to hovedbaser for politiet i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal politidistrikt bør organiseres i geografiske driftsenheter med Ålesund og Kristiansund som administrasjonssted for henholdsvis Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal.