I dag har politiet driftsenheter fire steder i fylket – nå skal de vurdere å gå ned til én eller to

Nå skal det vurderes om Møre og Romsdal politidistrikt skal beholde fire administrasjonssteder i de geografiske driftsenhetene, eller gå ned til to eller én.