Færre og færre arbeidsledige - også på Nordmøre

Arbeidsledigheten går stadig ned i Møre og Romsdal. Størst nedgang er det på indre Nordmøre.

Arbeidsledigheten går stadig ned i Møre og Romsdal. Størst nedgang er det på indre Nordmøre. Foto:

Størst reduksjon på indre Nordmøre, lavest på søre Sunnmøre - men bedre enn ellers i landet.

DEL

– Reduksjonen i arbeidsledige som vi har hatt det siste året, holder fram også den siste måneden. Når vi tar hensyn til de vanlige sesongsvingningene er det 42 færre arbeidsledige nå enn ved utgangen av februar, sier fylkesdirektør i Nav, Stein Veland i en pressemelding.

Veland opplyser videre at det har har vært en nedgang i arbeidsledigheten i alle arbeidsmarkedsregionene i fylket. Størst er reduksjonen på indre Nordmøre, mens reduksjonen er minst på søre Sunnmøre.

– Sammenlignet med landet har Møre og Romsdal hatt en god utvikling det siste året. Nedgangen i vårt fylke har vært på 10 prosent, mens landet i den samme perioden har hatt en reduksjon i arbeidsledighet på knapt fire prosent, melder Veland.

I mars 2019 er 3.230 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstokken. Dette er en nedgang i arbeidsledige på 10,0 prosent fra samme måned i fjor.

I mars 2019 har Nav 888 arbeidssøkere i forskjellige arbeidsmarkedstiltak, 315 færre enn i mars 2018. Til sammen gir dette en brutto arbeidsledighet på 4.118 personer i fylket.

Arbeidsledige i Møre og Romsdal er nå 2,0 prosent for kvinner og 2,7 prosent for menn.

I landet er det ifølge Nav 66.258 helt arbeidsledige. Dette er 2,4 prosent av arbeidsstokken, og er en nedgang på 3,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Artikkeltags