Anbefaler ikke å be om en ny utredning av Romsdalsaksen

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Saken om fylkeskommunen skal utrede Romsdalsaksen faller på fylkesutvalget sitt bord 4. juni. Politikerne har bedt administrasjonen levere en sak angående om å be samferdselsdepartementet utrede Romsdalsaksen, som et alternativ til Møreaksen.

I sitt saksframlegg skriver fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik at Statens vegvesen har bedt om å få legge fram grunnlaget for saksutredningen.

«Fylkestinget støtta Møreaksen framfor Romsdalsaksen på grunnlag av kunnskapen som eksisterte i 2012. Romsdalsaksen gjekk ikkje vidare grunna usikekrheit knytt til blant anna umoden teknologi i konsekvensutrgreiinga», skriver fylkesrådmannen.

Videre skriver han at Samferdselsdepartementet har bestilt konseptvalgutredningen for Møreaksen, at Stortinget har avgjort konseptvalget for E39 mellom Ålesund og Molde, og at dette konseptvalget ligger fast i NTP for 2018 til 2029.

Guttelvik påpeker at fylkeskommunen selv kan gjennomføre en slik utredning, men at den ikke vil ha noen formell status i planhierarkiet. Han skriver også at en slik utredning basert på eksisterende dokumentasjon vil koste mellom 25 til 30 millioner kroner.

Fylkesrådmannen har også sett på hva det vil koste med en konseptvalgutredning. En slik utredning vil ta opp til to år. Statens vegvesen har beregnet at en ny detaljert konseptvalgutredning av Romsdalsaksen vil koste opp til 600 millioner kroner.

«Fjordkryssinga er ein del av ein riksveg der staten eig og bestemmer. Fylkeskommunen kan kome med innspel, men kan ikkje vedta nye alternativ. Det er staten som finansierer både planlegging, bygging og drift av riksvegane. Kostnaden for ei ny utgreiing vil avhenge av omfanget, ei lita utgreiing vil koste om lag 25–30 millionar kroner og ei full KVU/kommunedelplan vil koste ca. 600 millionar kroner», skriver Guttelvik i sin vurdering.

Fylkesrådmannen mener også at å sette i gang et nytt utredningsarbeid kan ha konsekvenser for pengene som nå ligger på bordet til Møreaksen.

«Dess lenger ein venter, dess fleire prosjekt vil ha same planstatus som Møreaksen. Lokal usikkerheit om traséval vil kunne føre til at andre prosjekt vil kunne gå framfor i prioriteringa», skriver fylkesrådmannen, og konkluderer med at politikerne ikke bør be om en ny utredning av Romsdalsaksen.

Artikkeltags