Til sammen fordelte Miljødirektoratet 80 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling rundt om i hele landet.

Dette skjer etter at det i årets statsbudsjett først ble satt av 65 millioner til tiltak mot marin forsøpling, og ytterligere 15 millioner kroner for utgifter i 2019 til prosjekter som går over flere år.

I vårt fylke fikk Møre og Romsdal friluftsråd en tildeling på tre millioner kroner. Pengene går til en koordinert innsats med opprydding av marin forsøpling langs Mørekysten i samarbeid med Sunnmøre friluftsråd og Fjordkysten friluftsråd.

Ytterligere 2,5 millioner kroner gikk til Sunnmøre Friluftsråd som skal fortsette sitt arbeid i forhold til marin forsøpling på kysten og i fjordene.

 

Dessuten fikk Bergen og Omland Friluftsråd fem millioner kroner som skal benyttes til opprydding av marin forsøpling i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Tar vi med at også organisasjonen Plastfritt Giske fikk 300.000 kroner til ryddeaksjon på fire landfaste øyer i kommunen, og at organisasjonen Fallgard fikk 300.000 kroner til årlig fellesaksjon i Herøy, skulle det meste her i fylket være nevnt.

Hele lista finnes her.

– Det er veldig stor interesse for disse midlene og ikke minst rundt marin forsøpling. Det er vi veldig glade for. Engasjement og initiativ er viktige bidrag for å få bukt med et stadig større miljøproblem, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet på direktoratets nettsider.

Det ble søkt om over 320 millioner kroner til prosjekter over hele landet, og av 161 søknader ble 71 innvilget.

Les også

Stadig flere tar med handlepose