Opprettholder kravet om at divisjonsledelsen i Statens vegvesen blir lagt til fylket

Fylkesutvalget skriver at de vil utfordre Statens vegvesen til å opprettholde dagens struktur med omorganiseringen av Statens vegvesen, men at flere tjenester kan gjøres til ambulerende og digitale tjenester.

Fylkesutvalget skriver at de vil utfordre Statens vegvesen til å opprettholde dagens struktur med omorganiseringen av Statens vegvesen, men at flere tjenester kan gjøres til ambulerende og digitale tjenester. Foto:

Fylkesutvalget ber samtidig om et snarlig møte med samferdselsminister Jon Georg Dale.

DEL

Møre og Romsdal fylkeskommune melder tirsdag i en pressemelding at Fylkesutvalget i dag vedtok en felles uttalelse der divisjonsledelsen i Statens Vegvesen blir krevd lagt til fylket.

I uttalelsen som ble sendt samferdselsminister Jon Georg Dale og Vegdirektoratet, står det:

«Møre og Romsdal krev divisjonsleiing i Statens vegvesen lagt til fylket».

Fylkesutvalget viser til sin uttalelse fra 25. februar i år om «framtidig lokalisering, oppgåver og tilsette i Statens Vegvesen i Møre og Romsdal», og skriver at de vektlegger at «divisjonsleiinga i ein av dei seks føreslegne divisjonane blir lagt til samferdselsfylket Møre og Romsdal».

Videre heter det i presseskrivet at Møre og Romsdal har «ei underdekking av statlege arbeidsplassar innanfor dei aller fleste statlege etatsområde». Dog presiseres det at Statens Vegvesen har vært et unntak ved at Møre og Romsdal og Molde i 2003 ble tildelt hovedkontorfunksjonen for Statens vegvesen Region Midt.

Fylkesutvalget uttrykker uro over trenden hvor «statleg verksemd i hovudsak blir lokalisert til dei store landsdelsentra som Tromsø, Trondheim og Bergen». Det er ikkje mogleg å oppretthalde ei likeverdig fordeling av makt og statlege arbeidsplassar over heile landet dersom denne utviklinga held fram, meldes det.

På bakgrunn av dette ønskes et snarlig møte med samferdselsminister Jon Georg Dale.

Som et ledd i omorganiseringen av Statens vegvesen, er det også utarbeidet forslag til ny struktur og endrede tjenester innen trafikant- og kjøretøyområdet (trafikkstasjonene). Endelig utforming av struktur og tjenesteleveransemodell skal ligge klare og være igangsatt 1. juni 2020.

Fylkesutvalget skriver at de vil utfordre Statens vegvesen til å opprettholde dagens struktur, men at flere tjenester kan gjøres til ambulerende og digitale tjenester:

«Det vil seie at tenestemenn heller kan oppsøke dei ulike lokasjonane enn at publikum og næringsaktørane innan feltet i stort grad må reise – dels over større avstandar – for å få desse viktige tenestene i framtida».


Artikkeltags