Blir bærekraftsjef i Møre og Romsdal

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen skal lede arbeidet i forbindelse med at Møre og Romsdal fylkeskommune som den første i landet, ble med i FNs bærekraftprogram.

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen skal lede arbeidet i forbindelse med at Møre og Romsdal fylkeskommune som den første i landet, ble med i FNs bærekraftprogram. Foto:

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen skal lede arbeidet i forbindelse med at Møre og Romsdal fylkeskommune som den første i landet, ble med i FNs bærekraftprogram. Han skal også ha ansvar for fylkets satsing på Campus Kristiansund.

DEL

I den forbindelse går han fra 1. november over i en stilling som spesialrådgiver for fylkesrådmannen.

-Vi ser at bærekraft, og mer konkret FN sine bærekraftsmål, blir stadig mer sentrale i politikken. Som regional samfunnsutvikler, er vår oppgave å legge til rette for at fylkeskommunen og kommunene skal kunne levere på dette området, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik i en pressemelding.

Flere av byene i fylket er også på vei inn i programmet, og ifølge Guttelvik krever dette at fylkeskommunen setter av egne ressurser til dette arbeidet.

Regjeringen har bestemt at FNs bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i våre største utfordringer. Derfor er det nå krav om at disse målene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Haugen skal lede arbeidet for å sikre at fylkeskommunen og kommunene i Møre og Romsdal leverer på dette.

– Spennende og viktig

– Dette er et spennende og viktig utviklingsarbeid som jeg gleder meg til å ta fatt på. Med FN sitt bærekraftsprogram får vi utviklet metodikk og verktøy for god og helhetlig samfunns- og arealplanlegging. Vi starter nå i første omgang med byene og tar sikte på å inkludere alle kommunene etter hvert, sier Haugen i en pressemelding.

I tillegg til å leie bærekraftsprogrammet skal Haugen ha ansvar for flere prosjekt og satsingsområder i fylkeskommunen, blant annet. Campus Kristiansund og Møre og Romsdal 2025. Assisterende fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm blir konstituert fylkesplansjef i denne perioden.

– Med den erfaringen Ole Helge Haugen har innenfor samfunns- og arealplanlegging, er vi glade for at han vil lede dette arbeidet, sier Guttelvik.

Artikkeltags