FrP-vedtak: Fergeprisene skal kuttes og skolekutt skal reverseres