– Det ville vært skammelig om vi trakk oss fra operahuset nå

Frank Sve (Frp) møtte motbør i fylkesutvalget for sitt forsøk på omkamp om Kristiansunds opera- og kulturhus.