I dag ble fylkesrådmannens økonomiplan for 2015-2018 lagt frem. Innenfor tiltak og satsinger er det lagt inn tre millioner kroner til ingeniørstudium innen undervannsteknologi ved Høgskolen i Kristiansund.

Det er lagt opp slik at det blir satt av 1 million hvert år i 2015, 2016 og 2017. Dette selvfølgelig hvis det blir vedtatt i fylkestinget senere i år.

Det er Høgskolen i Bergen som skal drifte studiet. HiB skal komme til en bestemmelse om studiet blir etablert senere i november. Initiativtaker Energiregion Møre og fylkeskommunen er fortsatt avhengige av ytterligere støtte fra næringslivet for å få det hele på plass. Det er regnet med at det trengs rundt 10 millioner kroner for å kunne drifte studiet i tre år.

Håpet er at studiet kan ha oppstart høsten 2015.

Fylkeskommunen vurderer også å sette av et høgskolefond på 20 til 30 millioner kroner. Dette for å kunne styrke høyskolene i fylket sin kompetanse i tråd med det næringslivet og arbeidsmarkedet har behov for.