Færre besøker gudstjenestene i Møre bispedømme, men oppslutningen rundt andre av kirkens aktiviteter øker

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Det viser årsrapporten til Møre bispedømme.

Fra 2016 til 2017 gikk oppslutningen om gudstjeneste i bispedømmet ned med fem prosent. Tallet endte på 372.348 besøkende.

Det er også en nedgang i antall barn som blir døpt. Nedgangen er på 1,4 prosent fra 2016 til 2017. 85,6 prosent av de som er medlemmer i Den norske kirke døpte sine barn.

Trass i nedgang ligger bispedømmet på Nordvestlandet i toppen blant landets bispedømmer.

Bispedømmet kan derimot glede seg over at oppslutningen om andre aktiviteter økte i 2017. Blant annet aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter som faller inn under begrepet trosopplæring, eksempelvis bbaysang og sangsprell. Økningen er på tre prosent.

I 2017 var det flere konfirmanter enn året før. 97 prosent av alle døpte 15-åringer valgte å konfirmere seg i kirkene i Møre bispedømme.

Også antall frivillige i kirkens arbeid har økt. I Møre Bispedømme var det i 2016 registrert 7145 frivillige. I 2017 var dette tallet økt til 7790.

Årsrapporten viser videre en økning i antall arrangementer innen kunst- og kultur. Som konserter og utstillinger.

Flere kirker inngår misjonsavtaler, flere kirker utvikler planer innen diakoni og flere kirker blir grønne.

Når det gjelder økonomi fikk Møre bispedømme tildelt 75,4 millioner i 2017. Midlene er knyttet til 84,6 årsverk. 70,8 av disse er prestetjenester. I tillegg forvalter bispedømmet 29 millioner i tilskuddsmidler. 19 av disse går til trosopplæring, mens resten går som tilskudd til stillinger innen diakoni og undervisning.

Regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på vel en million kroner.

Hele årsrapporten finner du her, på hjemmesidene til Møre bispedømme.

Artikkeltags