Gå til sidens hovedinnhold

Møre eller Romsdal, hvilken akse foretrekker du?

Artikkelen er over 4 år gammel

På Sunnmøre vil 7 av 10 som har svart, ha Romsdalsaksen foran Møreaksen. I Romsdal svarer 54 prosent av de som har bestemt seg det samme. Hva vil nordmøringen?

Nå kan du delta i Tidens Kravs uhøytidelige spørreundersøkelse om hvor hovedveien E39 bør gå gjennom fylket.

Se skjema nederst i saken.

For dette angår i høyeste grad også nordmøringen. Dette handler om hvor mye raskere vi skal komme oss fram og hvor mye dyrere det vil bli i form av bompenger – ikke bare internt i fylket, men også i retning Østlandet.

Hva er Møreaksen?

Møreaksen har vært planlagt siden 1980-tallet. Planene slik de nå foreligger, innebærer tunnel gjennom Molde, hengebru fra Molde til Midsund og en 16 km lang toløps undersjøisk tunnel videre til Vestnes. Aukra skal knyttes på Møreaksen med egen bru. De siste planene inneholder videre en lang tunnel gjennom Vestnes kommune, til erstatning for dagens trase over Ørskogfjellet. Totalt kan det bli ca. 50 km med tunneler på den nye strekningen. Veien er planlagt med 110 km/t fartsgrense, noe som vil redusere reisetiden mellom Molde og Ålesund vesentlig. Totalt med alle veier og tunneler er prosjektet anslått å koste vel 36 milliarder kroner. Ifølge media kan det utløse en bompengekostnad på 440-450 kroner en vei.

Hva er Romsdalsaksen?

Romsdalsaksen innebærer at E39 blir lagt utenom Molde. Traseen går fra Hjelset i flytebru over Fannefjorden, videre over Skåla til Sølsnes, der det blir flytebro og fylling på sørsiden av Veøya, bro med opptil 75 meters seilingshøyde til Sekken, og 3 km lang flytebro til fastlandet i Rauma. Her knyttes veien til dagens E39-trase over Ørskogfjellet via den nye Tresfjordbrua til Digernes på Sunnmøre. Initiativtakerne legger til grunn 3-felt m/midtdeler og 100 km/t hastighet på strekningen og hevder at prosjektet totalt vil koste 13,5 milliarder kroner. En opsjon i prosjektet er en bru fra Sølsnesholmene til Åfarnes. Dette vil gi enda kortere vei for de som ønsker å kjøre fergefritt til Østlandet via Romsdalen.

Hvorfor er Møreaksen valgt foran Romsdalsaksen?

Romsdalsaksen har blitt vurdert i flere omganger under navnet Sekken-alternativet. Hovedargumentene for at løsningen har blitt valgt bort er usikkerheten knyttet til at veien må legges over den delvis fredede Veøya, samt økonomiske beregninger som skal vise større samfunnsnytte ved realisering av Møreaksen. Romsdalsaksen mener det er fullt mulig å legge veien langs sørsida av Veøya i en skånsom trase og mener dette alternativet aldri har vært reelt vurdert.

Hvorfor kommer dette opp på nytt nå?

Bakgrunnen er i hovedsak de nyeste kostnadsoverslagene for Møreaksen, som vil måtte innebære høye bompengekostnader for befolkning og lokalt næringsliv. At trafikken langs europaveien skal gå gjennom Molde er dessuten omstridt lokalt. Begge deler har bidratt til å trigge en folkelig skepsis til prosjektet. Akkurat nå jobber også Mørebenken på Stortinget for å få Møreaksen inn på Norsk Transportplan for perioden 2018-2029.

Les også: Avviser omkamp om Møreaksen

Tilhengerne av Romsdalsaksen ønsker å stanse dette forsøket, med henvisning til at man bør ta seg tid til en reell utredning av et mer kostnadseffektivt alternativ. Det blir også argumentert med at Romsdalsaksen kan utvikles til en turistvei som binder turistmålene i fylket sammen gjennom vakker natur, i motsetning til lange tunneler som dessuten er dyrere å vedlikeholde.

Les også: Folket stemte fram Romsdalaksen

Hva kan Romsdalsaksen bety for Nordmøre?

Veien til Molde vil bestå som før. Forskjellen fra Møreaksen er at man kommer seg til Ålesund uten å måtte kjøre via Molde by og Midsund, til en bompengekostnad som ut fra dagens kostnadsoverslag for prosjektene vil være vesentlig lavere. For de som skal kjøre til Østlandet via Romsdalen vil Romsdalsaksen gi både kortere og raskere fergefri vei enn Møreaksen.

Les også:

Les også

Samler støtte også på Nordmøre

Hvor realistiske er Romsdalsaksens planer og regnestykker?

Det får man trolig ikke svar på før det eventuelt besluttes å utrede alternativet nærmere. Møreaksen er skeptisk til kostnadsoverslagene. På prosjektets hjemmesider vises det blant annet til at den syv meter høye flytebrua fra Vestnes til Sekken blir tre kilometer lang, noe som tilsvarer Hafast på Sunnmøre. Hafast, som er prosjektert som en kombinasjon av høybru og flytebru, er kostnadsregnet til 38 milliarder kroner.

 

Kommentarer til denne saken