Full SNR-splid i Senterpartiet: – Jeg er redd at resultatet blir to DMS

Møre og Romsdal Sp sier ja til fellessykehus på Hjelset. Kristiansund Sp sier nei.