Sammen skal Shell og Statoil nå bruke flere år på å utrede og ta en rekke økonomiske og tekniske beslutninger. Like vel har de nå fått laget en modell av hvordan dette kan komme til å se ut.

Prinsippet er at det skal komme mye mer gass fra Heidrun inn til Tjeldbergodden. Ved siden av metanolfabrikken skal det bygges et gasskraftverk og et anlegg som renser eksosen for CO2 og sender den ut til Draugen igjen. Senere skal det også sendes CO2 til Heidrun.

I tillegg til at det blir et miljøvennlig gasskraftverk, så skal det også føres elektrisitet ut til Draugen, slik at dagens kraftverk der kan kuttes ut, og slik redusere CO2 utslippet der.

Les mer om ONS og gasskraftverk i torsdagens papirutgave.