Miljøbedrift var en miljøsynder

Av
Artikkelen er over 15 år gammel

Miljøbedriften var en miljøsynder. Høyesterett sender nå Gerhard Eide og Kjell Olav Sjøli i fengsel for å ha forurenset Tingvollfjorden med vitende og vilje.

DEL

-De to (tidligere) bedriftseierne gjorde seg skyldige i omfattende miljøkriminalitet i løpet av årene de satt ved roret i Aluscan i Nesset.

I tingretten ble de to dømt til fengsel i 120 dager. 90 av dem ble gjort betinget.

Eide og Sjøli anket.

I lagmannsretten slapp de billigere unna. 60 dager betinget fengsel, 100.000 kroner i bot og 150.000 kroner i inndragning, mente lagmannsretten var passende straff.

Da var det Økokrim sin tur til å anke: Straffen er satt for lavt.

Nå har Høyesterett felt en knusende dom over virksomheten i det som utad framsto som en miljøbedrift.

Med åpne øyne

– Det veier tyngst i skjerpende retning at det betydelige utslippet i sjøen skjedde forsettlig over tre år. Med åpne øyne handlet bedriftens ledelse over lang tid i strid med den tillatelse som Statens forurensingstilsyn hadde gitt, uten å varsle tilsynet om de problemene som oppsto da gruva gikk tett. Bedriften sparte betydelige beløp ved ikke å sette i verk tilstrekkelige tiltak for å begrense forurensingen, sa dommer Toril Marie Øie, som var førstevoterende i Høyesterett.

Straffen ble skjerpet til ubetinget fengsel for de tidligere bedriftslederne.

Begge må nå sone 45 dager.

Sjøli og Eide er i alle tre rettsinstanser vurdert likt. Begge er funnet skyldige i alvorlig miljøkriminalitet.

Direkte i fjorden

Store mengder prosessvann med oksid og aluminiumshydroksid gikk direkte i Tingvollfjorden. Det ble også sluppet ammoniakk og støv ut i lufta.

– Utslippet av tungmetaller i fjorden er trolig langt større enn det lagmannsretten la til grunn, sa førstestatsadvokat Tore Høviskeland i Økokrim da han aktorerte saken i Høyesterett.

I dommen viste Høyesterett til at det i flere år har vært en skjerpet holdning til miljøkriminalitet, og at avfallshåndtering er en økende virksomhet med stort potensial for å tjene penger, men også muligheter for mindre ansvarlige aktører til å nedprioritere miljøtiltak.

– Allmennpreventive hensyn tilsier derfor at det i denne saken må idømmes en følbar reaksjon, sa høyesterettsdommer Øie.

Forsøkte å skjule

Høyesterett mente det var skjerpende at bedriften aktivt gikk inn for å skjule ulovlige utslipp til vann og luft. Det ble satt i verk tiltak i forkant av myndighetenes inspeksjoner. Blant annet ble er rør under vann saget av slik at det ikke skulle oppdages av dykkere.

Det ble også lagt vekt på at Aluscan - uten å sette i verk tilstrekkelige miljøtiltak - gikk over til en femskiftsordning for å øke produksjonen.

Artikkeltags