Gå til sidens hovedinnhold

– Raudsand ikke vraket

Artikkelen er over 4 år gammel

– Raudsand er ikke vraket. Det er fortsatt et aktuelt lokaliseringssted for et nasjonalt anlegg for farlig avfall. 30. mai har Klima- og miljøministeren invitert oss til et dialogmøte.

Det forteller Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand, og viser fram invitasjonen fra statsråden.

Her framgår det at statsråd Vidar Helgesen 2. mai mottok anbefalingen fra Miljødirektoratet om egnede lokaliteter for et nytt deponi for farlig avfall.

Han opplyser at Miljødirektoratet med bistand fra ulike fagmiljøer har vurdert 12 gruver og steinbrudd, i tillegg til planlagte fjellhaller, som mulige lokaliteter for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall.

– Miljødirektoratet mener fire av disse kan være egnet. Dette gjelder Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn, et dagbrudd i Rekefjord i Sokndal, en planlagt fjellhall i Lervika i Kvinesdal, og en planlagt fjellhall i Raudsand i Nesset kommune, skriver Helgesen.

Brevik best

Etter en helhetsvurdering mener Miljødirektoratet at Dalen gruver i Brevik er det beste alternativet. Direktoratet mener dagbruddet i Rekefjord også kan være aktuelt.

Derimot er det usikkerhetsmomenter knyttet til de to planlagte fjellhallene som gjør at Miljødirektoratet ikke anbefaler disse som lokalitet for nytt deponi for farlig avfall nå.

– Disse kan imidlertid også vise seg å være egnet hvis virksomhetene her velger å gå videre med prosjektene, skriver statsråden.

Han viser videre til at det eksisterende deponiet for farlig avfall på Langøya i Vestfold antas å være fullt i 2022. Norge er forpliktet til å ta forsvarlig hånd om farlig avfall og det er derfor viktig å få et nytt deponi for uorganisk farlig avfall på plass før den nåværende kapasiteten er brukt opp.

Lokal motstand

Helgesen opplyser at avfallsstrategien som ble lagt fram i 2013, la til grunn at næringslivet selv skal etablere nødvendig kapasitet til å behandle farlig avfall.

– Dette har imidlertid vist seg vanskelig, da forsøk på dette har blitt stanset lokalt. Dette er bakgrunnen for at Miljødirektoratet i fjor fikk i oppdrag å utrede mulige lokaliteter for et deponi for farlig avfall, framholder klima- og miljøministeren.

Han legger til at saken nå følges opp i Klima- og miljødepartementet, og at han er opptatt av at alle interesserte skal gis muligheten til å bli hørt og til å gi sine innspill til anbefalingen fra direktoratet.

Innspillsmøte

Derfor inviterer han berørte parter og interessegrupper til et innspillsmøte i departementet mandag 30. mai.

Blant dem som har mottatt invitasjonen er altså Bergmesteren Raudsand som står bak planene om deponi på Raudsand. Også Nesset kommune er invitert.

Ut over dette kan vi ikke se andre lokale interessenter på gjestelista, men nasjonale organisasjoner som Bellona, Greenpeace, Miljøvernforbundet, Natur og Ungdom og WWF står på mottakerlista.

Kommentarer til denne saken