Denne uka foregår det kontroller hele døgnet på utvalgte kontrollstasjoner. Over 80 tungbilkontrollører jobber på skift i løpet av uka.

- Vi ønsker å stoppe tunge kjøretøy for å kontrollere at både kjøretøyene og sjåførene er trafikksikre. I tillegg bidrar økt kontroll til å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen, sier seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Denne uka blir det flere kontroller 

Under denne kontrollen vil de ha et særlig fokus på teknisk kontroll av kjøretøyene. Enkelte kjøretøy vil bli tatt inn i kontrollhallene for utvidet kontroll av blant annet bremser, hjuloppheng og rammeverk.

– Vi vil også kontrollere blant annet hviletid, lastsikring og kabotasje, sier Larsen.

Oppsøkende kontroll i Kristiansund: - Fant alt fra ulovlig nedsenking til soting av vindu 

Jobber med kollegaer fra hele landet

Dette er en årlig nasjonal kontroll som arrangeres over hele landet på rundgang.

I fjor var den i Nord-Norge og i år er det Midt-Norge sin tur.

- Det er en stor fordel for alle som jobber som kontrollører i Statens vegvesen å møtes og jobbe sammen. Sjåførene skal oppleve at de blir behandlet likt uansett hvor i landet de blir stoppet i kontroll, og da må vi sørge for at våre rutiner er like over hele landet. Det er viktig at kontrollørene kan møtes på denne måten for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling, sier Larsen.

Under årets kontroll deltar også fire personer fra kontrollmyndighetene i Sverige og åtte fra Danmark.

- I tillegg til generell styrking av samarbeidet, tror vi felles deltakelse i praktiske kontroller som dette kan være et viktig tiltak for økt kompetanse- og erfaringsutveksling mellom kontrollmyndighetene for tunge kjøretøy i Norden, sier Larsen.

28 bilførere tatt i fartskontroll