Tirsdag 25. september signerte de fire regionale helseforetakene en samarbeidsavtale med Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å legge til rette for innsats i prehospital helseberedskap.

Avtalen er en oppfordring til alle helseforetak om å inngå egne samarbeidsavtaler med lokale frivillige lag.

Det melder Helse Midt-Norge i ei pressemelding.

Lokale avtaler

Samarbeidsavtalen skal danne grunnlag for inngåelse av eventuelle lokale avtaler mellom helseforetak og Røde Kors og Norsk Folkehjelp sine distrikts- og lokalorganisasjoner.

– De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i førstelinje ved akuttberedskap, og det er viktig og bra for befolkningen og spesialisthelsetjenesten at vi nå har denne samarbeidsavtalen på plass, sier Stig A. Slørdahl som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF 

Følgende oppdrag/samarbeidsområder har blitt inkludert i arbeidet med samarbeidsavtalen:

  • Beredskapsambulanse (behov for ekstra ambulanseressurser).
  • Akutthjelper (førstehjelp).
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten når organisasjonene har: Sanitetsvakt på arrangement, tilstedevakt på egne etablerte vaktsteder uten forutbestemt oppdrag eller oppdragsgiver og bistand ved katastrofer og større ulykker.
  • Oppdrag utenfor vei.