Her er appeller fra søndagens helseprotest

  Artikkelen er over 1 år gammel
  DEL

  Det ble lest opp en rekke appeller i forbindelse med søndagens aksjon mot de planlagte helsekuttene.

  Her er de fem appellene (av sju) som Tidens Krav har fått tilsendt:

  Barnelege Anna Owczarz sa:

  Kjære Nordmøringer! Takk for oppmøte på denne kalde januardagen!

  Vi har samlet oss her i dag fordi vi nekter å betale med helse og liv for foretakets kutt. Det skal nå spares for å finansiere et sykehusbygg på Hjelset – Et bygg det ikke er tillit eller penger til. Dette bygget har blitt et symbol på hvordan makta har mishandlet Nordmøre.

  Til de som maner til ro og samarbeid om et DMS i Kr.sund – dere er naive, åpne øynene! Innen foretaket er ferdig, er vi heldige om det ligger igjen en murstein etter Kr.sund sykehus. Det som er igjen er keiserens nye klær. Nå skal det spares til luftslottet – og foretaket vil strippe Kr.sund sykehus for funksjoner i rekordfart. Fødeavdeling er satt først for turen, så blir det nedbygging av flere andre avdelinger i domino effekt-mindre behov for anestesi, mindre barn på barneavdeling, sviktende utdannelse av barneleger er bare noe å nevne.

  Foretaket har med disse kuttene nå gått for en helt ny strategi: å avvikle Kristiansund sykehus i sin helhet, å avvikle fantastiske rehabiliteringstilbud, rasere det som bare er mulig for så å se hva de har penger til. Vi som – i motsetning til foretaket – bruker sunn fornuft vet at ingen av disse tiltak hjelper på økonomien. Vi har ikke råd til å miste Kristiansund sykehus. Vi MÅ kjempe for enhver funksjon her!

  Til dere lokale politikere:

  Om noen enda ikke vet hva som er det viktigste for folk i Kristiansund så bør de se seg rundt. Det er Kristiansund sykehus det! Ikke operahus! Ikke campus! Men sykehus! For våre kjære eldre som sviktes gang på gang, for fødekvinner som sviktes igjen! For de syke barna, for oss alle!

  Sett foten ned og skrinlegg DMS planlegging øyeblikkelig! Ikke føy dere etter fordi «vi har et vedtak» NEI! Ser dere foretaket føye seg? handler de forsvarlig, etter pasientenes og sine arbeidstakeres beste, i henhold til regelverk? NEI! 

  Hvor er rettssikkerheten til oss og våre familier? Det hjelper ikke å ha rett hvis du ikke får rett, og endring begynner med den enkelte, den enkelte sykepleieren eller legen som sier ifra, den enkelte borgeren som skriver et brev. Den enkelte folkevalgte som sier «nei», som ikke ofrer oss som en brikke i et politisk spill. Og ja med den enkelte lederen eller styremedlem som er villig til å forlate komfortsonen og stå opp for det som er rett. Mennesker i maktposisjoner bør huske hvem satt dem der, det var vi. Ja endring tar lang tid, tid vi ikke har. Og våre ledere og politikere må ikke tro at dette blir glemt. Med hver dag, uke og måned som går – vokser raseriet i oss.

  Slutt dermed med en politisk snillisme og lojalitet! Foretaket fortjener ingen tillit og bruker metoder dere ikke aner dimensjonen av. Dere er ikke foretakets valgte, men folkevalgte!

  Dere lokale politikere vi treng dere. Men dere MÅ legge felles tverrpolitisk strategi MOT foretakets umenneskelige strategier og FOR Kristiansund sykehus. De som ikke skjønner dette i valgåret bør nok finne seg noe annet å gjøre på!

  Kjære Nordmøringer ... Denne kampen er langt fra over! Og skal vinnes!

  Lege ved medisinsk avdeling og verneombud Hamza Nahoui  sa:

  Kjære folk, tusen takk for en fantastisk respons. Dette er ikke første gang eller siste gang vi demonstrerer for å beskytte spesialisthelsetilbudet på Nordmøre.

  Vi kommer i dag med to konkrete budskap.

  Første budskap er at arbeidstakere på Kristiansund sykehus ikke lenger støtter fellessykehusproskjektet i lyset av dagens forslag om kutt i årsverk, nedlegging og flytting av funksjoner ut av Nordmøre.

  Vedtaket om fellessykehuset slo fast at fagpersonell på Kristiansund sykehus skal ivaretas, og funksjoner på Kristiansund sykehus skal beholdes og styrkes på vei mot fellessykehuset.

  Det som nå foreslås, planlegges og praktiseres er bortskremming av driftige helsepersonell, svekking av fagsterke avdelinger og gambling med folkehelse på Nordmøre.

  Alt det gjøres og ofres for et nytt milliardsykehus som også rammes av kutt i areal og nedskjæring av funksjoner før første stein i byggeprosessen er satt på plass.

  De vil selge nordmøringer en mager torsk før den er fisket. Dette går vi ikke med på.

  Det andre budskapet sender vi til sentralpolitikerne, stortinget og regjeringen og handler om importvaren fra Amerika; nemlig helseforetaksmodellen.

  Hvis dere politikere vil fortsette med denne galskapen og fremmedfenomenet i norsk sosialdemokrati og helsevesen, er dere nødt og pliktet til å fordele pengepotten etter behovet, og på en rettferdig og forsvarlig måte blant helseforetakene.  

  Folket på Nordmøre og Nord-Norge er like mye verd som nordmenn ellers i Trøndelag, Vest- og Østlandet.

  Vi vet veldig godt hva vi har rett til og krav på. Vi vet hvordan vi krevere vårt.

  Vi skal kunne bo, vokse, føde trygt i Kristiansund og distriktet. 

  Takk for meg.

  Berit Frey (Senterpartiet) sa:

  Sykehus er politikk. Sykehus er offentlig velferdstilbud, som folkevalgte må stå til ansvar for.

  Nå trues dette velferdstilbudet i Møre og Romsdal. Fordi vi har en regjering som ikke tar ansvar. Som skyver ansvaret over på byråkrater i helseforetaket. Som ikke vil gripe inn, selv om viktige pasienttilbud kuttes.

  Situasjonen i Helse Møre og Romsdal viser at helseforetakene må avvikles. Sykehus må styres og finansieres på samme måte som eldreomsorg og skoler. Senterpartiet har dette som en viktig forutsetning, i vår alternative sykehuspolitikk.

  Vi vil styrke sykehusøkonomien og erstatte helseforetaksmodellen med en forvaltningsmodell. Der drift og investeringer skilles slik det gjøres i kommuner og fylkeskommuner.

  Det er absurd når man må kutte i pasienttilbud og beredskap, for å kunne investere.

  Senterpartiet vil fremme forslag i Stortinget om en ny måte å investere sykehus på. VI har fremmet forslag om at Kristiansund sykehus ikke selges. Vi fikk ingen politisk støtte i Stortinget.

  Det var en forutsetning for vedtaket om nytt fellessykehus på Hjelset at Nord- møre og Romsdal ikke skulle miste sykehusfunksjoner som de samlet sett har hatt til nå.

  Dette var en løgn. Nå skal avdelinger slås sammen, DPS legges ned, fødeavdelinger slås sammen og rehabiliteringsplasser forsvinner.

  Til alle andre som nå er oppbrakt over den økonomiske situasjonen. Senterpartiet forutså dette. Stortinget ga i fjor, uten å heve et øyebryn, lån til et prosjekt som de visste ikke hadde økonomiske bærekraft.

  Vi var det eneste partiet som krevde en sak til Stortinget om funksjonsfordeling og som krevde å få framlagt en økonomisk plan som kunne vise hvordan nybygget kunne realiseres uten at det går ut over pasienttilbudet. Vi sto alene om det i Stortinget.

  Senterpartiet har stått på for å beholde Kristiansund sykehus. Når det nå er flertall politisk for et fellessykehus, kjemper vi både her og nasjonalt for at det må planlegges for et avdelingssykehus i Kristian- sund.

  Kristiansund sykehus må holdes i offentlig eie og ha dagkirurgi og et poliklinisk tilbud innen de fleste områder.

  Dagkirurgi og skadepoliklinikk må være åpen i Kristiansund hver dag, og det må være tilbud om overnatting for pasienter som trenger dette.

  Senterpartiet mener at sykehusavde- lingen i Kristiansund må ha beredskap for akutte hen- delser og ha stedlig ledelse. Samlet må det planlegges for nok sengeplasser og døgnbehandling, og forsvarlig grense for belegg må settes til 85 prosent, slik blant an- net Den norske legeforening anbefaler.

  Jeg vil også vise til representantforslag fra Senterpartiet om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traume- senter er over 45 minutter, Dette kan ivaretas med et avdelingssykehus i Kristiansund.

  Transportsfødsler og andre uplanlagte fødsler utenfor institusjon har økt i Norge som konsek- vens av sentralisering av fødselsomsorgen. Senterpartiet mener det må planlegges for både barselavdeling og fødetilbud i Kristiansund også̊ i frem-tiden.

  Sykehus er politikk. Finansiering er et offentlig ansvar. Senterpartiet godtar ikke de kutt som nå rammer pasientene i vårt distrikt. Vi godtar ikke nedlegging av fødeavdeling. Vi godtar ikke salg av sykehus. Vi godtar ikke kutt i andre pasienttilbud. Vi vil kjempe for sykehustilbudet i Kristiansund. Og vi skal stille regjeringen til ansvar for det som nå skjer. For det ingen andre sitt ansvar. Høie må på banen.

  Arne Grødahl (Arbeiderpartiet) sa:

  Det kan sje ut som om sentrale myndigheta meine at stort e bra. For oss i holman her e nært bra. Nært e trygt.

  Mange av oss huske hvorfor spesielt Nordmøre med politikera og tillitsvalgt på sykehuset i spissen gikk inn for fellessykehus. Det var i en situasjon kor føde og akutt var vedtatt nedlagt.

  Nordmøre Arbeiderpartiet si å at forutsetningan e brutt.

  For

  1: det nye sykehuset skulle bli minst like godt som de to sykehusene til sammen. Slik blir det ikke. Det tydeliggjøres dag for dag

  2: funksjoner skulle ikke flyttes før det nye sykehuset står ferdig. Det brytes

  3: den betingelsen som Orkidé satte for plassering, og som vår ordfører var veldig tydelig på er brutt. Betingelsen om at sykehuset ikke skulle ligge i Molde men at det skulle ligge nært nok Kristiansund e brutt.

  Min konklusjon som nestleder i Kristiansund Arbeiderparti e at forutsetningan så kraftig er brutt at det finnes det ikke grunnlag for noe nytt sykehus på Hjelseth som er beregnet på både Nordmøre og Romsdal. Kristiansund Arbeiderparti meine at også Nordmøre må ha et godt å trygt sykehustilbud. Det planlegges ikke.

  Når no det planlegges og muligens vedtas at fødeavdelingan i Molde og Kristiansund skal slås sammen så tar man ikke hensyn te dæm som ska fød.

  Alt handle om penga.

  Den samme pengetankegangen sjer vi når rehabiliteringa på Aure foreslås lagt ned.

  Det e kvalmt.

  La oss husk at det finnes ansvarlige for det som skjer. Det e lætt å pek på helseforetaket.

  Helseforetak fungere ikke. Helseforetak e uten demokratisk styring. Helseforetakan må skrotes.

  Samtidig så e det grunn te å minn om at det fortsatt e ein politiker som e ansvarlig for at befolkninga rundt om i Norge ska ha et trygt og godt sykehustilbud. Det e helseminister

  Høie. Han gjør ikke jobben sin.

  Høie e ansvarlig sammen med stortingsflertallet for at sykehusan e underfinansiert. Må kutt

  Høie gjømme sæ heile tia bak helseforetakan når det stilles spørsmål om manglanes sykehustilbud. Han tar ikke politisk ansvar.

  Kristiansund har ein oppfordring te helseminister Høie. Gå av. No.

  Stein Kristiansen (Rødt) sa:

  Så står vi igjen samlet foran sykehuset vårt i Herman Døhlens vei 1, i forbannelse og trass over at vi aldri blir tatt på alvor av et helseforetak som har spilt fallitt på alle områder. Dette er det pulserende hjerte og kanskje den viktigste byggeklossen i vårt samfunn ut mot havet. Dette skal de ikke ta fra oss.

  Utallige ganger har folkeflertallet blitt beskyldt for å ikke gi seg og for å ta omkamp på lovlige fattede vedtak. Alt hva som har blitt sagt og skrevet fra vår side har havnet i papirbøtta for arkivering.

  Fakkeltog og demonstrasjonstog har blitt møtt med skuldertrekk og en slags understatement og raljering om at de går vel lei en dag. Ren utmattelseskrig mot dem som vi ha et sykehus med akutt og føde, eller med andre ord, en garantist for helse, liv og sikkerhet. Et sykehus vi kan nå innenfor «den gylne timen», som er avgjørende for nettopp livet. Det uvurderlige livet, som det ikke kan settes noen prislapp på.

  Vi står på oppløpssiden av vår kamp i forbannelse og trass, og vi skal vinne.

  Helsepolitikken kan ikke overlates til en statsråd og et helseforetak som har mistet all troverdighet.

  Vi skal ha tilbake makta over helsepolitikken med krav om nedleggelse av helseforetaksmodellen og bevaring av lokalsykehusene i Møre og Romsdal.

  De som vil delta i denne kampen må melde seg på nå. Mer uthaling og ettergivelse vil bare gi direktørene enda større pågangsvilje til å knuse folkeviljen.

  I folkeretten har vi et begrep som heter nødverge, et våpen som er vårt siste våpen når alt er prøvd.

  I dag vil jeg be om tilslutning til bruken av nødverge for å vinne denne kampen.

  Jeg oppfordrer kommunestyrer, de politiske partiene, fagforeningene, interesseorganisasjoner, næringsliv, nordmøringer, sunnmøringer og romsdalinger til å gjennomføre en times politisk streik tirsdag 9. april fra kl. 11.30–12.30.

  Vi må løfte denne kampen fra fakkeltog og demonstrasjonstog til et nivå hvor vi bruker vår samfunnsmakt i nødverge mot overgrep.

  Et konkret forslag til aksjonsgrunnlag:

  STOPP NEDSKJÆRINGENE

  LEGG NED HELSEFORETAKSMODELLEN

  OPPRETTHOLD LOKALSYKEHUSENE

  Vi skylder dette til de som bygde opp denne delen av Møre og Romsdal. Vi skylder dette til oss selv, for at vi skal gå rakrygget inn i framtiden og for at generasjonene som følger etter oss skal finne veien til hjertet i vår by Herman Døhlens vei 1.

  Sykehuset i Herman Døhlens vei 1 skal stå som en bauta over vår seier.

  Takk for oppmerksomheten.

  Stig Anders Ohrvik (Nordmørslista) sa:

  No står vi her igjen.

  Vi har stått her før.

  Vi har gått i tog, vi har demonstrert og vi har slått ring om sykehuset.

  Æ va her 7. april 2010, sammen med mange av dokker som e her i dag, - sammen med flere tusen andre.

  Og æ vil vær tydelig på en ting.

  Da vi sto her 7. April 2010, så va ikke det fordi vi ønska å legg ned sykehuset.

  Vi sto her fordi vi villa behold det!

  Vi sto her i 2010 for å demonstrer mot kutt i føde og akutt.

  Så endt det opp med vedtak om fellessykehus og ka innebær det? Jo, det innebær at vi miste føde og akutt!

  Når vi står her igjen i dag så e det fordi vi vil fortsett å kjemp hver eneste gang en funksjon blir foreslått flytta, ei avdeling blir foreslått lagt ned, en tjeneste opphøre.

  Forutsetninga for felles sykehus va ei plassering som alle kunn vær enig om

  At det nye sykehuset minst skull innehold like my som de to sykehusan vi hadd fra før

  Og at ingenting skull flyttes eller legges ned før det nye sykehuset va ferdig.

  Alle de her forutsetningan e brutt!

  Te og med dæmm som har vært for det såkalte fellessykehuset må snart forstå at det aldri vil bli ei god løsning for befolkninga.

  Det e på tide å si stopp!

  Vi står her fordi vi vil behold det vi har!

  Og vi ska fortsett å kjemp for det vi har så lenge vi må.

  Sentralstyremedlem og regionleder i Den norske jordmorforening for Region Midt, Brit Helden Bjørås sa:

  Folkemøte og aksjonen her i Kristiansund på søndag (les: «Nei til helsekutt! Ja til nærhet, føde og akutt!») fortalte om en MOTSTAND som sier mye om hva lokalsykehuset betyr for lokalbefolkningen her på Nordmøre.

  Dette på bakgrunn av lovnad om at «alle funksjoner skulle bestå inntil fellessykehus står klart.»

  Den norske jordmorforening, Dnj, mener at det skal være et differensiert fødetilbud til alle kvinner. Dvs at det er et variert fødetilbud som er tilpasset den enkelte ut fra grad av risiko. Vi har gode seleksjonskriterier i dag over hvem som kan føde hvor. Jordmorstyrt omsorg, med jordmor tett ved sin side, gir trygghet og flere normale fødsler.

  Nasjonal helse og sykehusplan sier at det skal være «pasientens helsetjeneste.» Vi skal bli sett og hørt! Gjelder dette mtpå dagens aksjon for innbyggerne i Kristiansund?

  Vi trenger økt bemanning og bedre økonomi i helseforetakene for å komme videre.

  Hva har vi?

  Kristiansund har ei fødeavdeling som oppfyller krav om kvalitet. De hadde 372 fødsler i 2018,-tallet er økende. Er det plass for alle i Molde?

  Her er flinke jordmødre, leger (gynekologer), de har barneleger 24 timer i døgnet med barneavdeling. Det gir trygghet og forutsigbarhet for de fødende. Fagkompetanse tar det tid å bygge opp. Ta vare på både den og kontinuiteten dette gir! Godt samarbeid og svangerskapsoppfølging ut i kommunene er også viktig for plan og oppfølging.

  Lang reisevei; Fødeinstitusjonene har blitt redusert de siste 30 år. En nedgang fra 95-45, uten at sentralisering trenger å redusere risiko for alvorlige hendelser. Folk her bor på øyer.  Dnj ønsker at alle dagens fødeinstitusjoner skal bestå. Forskning viser til at det er 3 ggr så stor risiko for å bli født under transport som å være på sykehus. Det kan oppstå alvorlige blødninger, det kan være kvinner med for tidlig fødsel, nyfødte som får surstoffmangel. Hvem skal ledsage? Hva med vaktberedskap og følgetjeneste, forsvarlighet og kompetanse til ambulansearbeidere?

  Er det greit å legge ned fødetilbud for å bygge nytt sykehus?

  Hasteløsninger er sjelden smart!

  Kjære politikere; Be helsepersonell inn til møter, - fagpersonell som er tett på fødende og nyfødte. Diskuter mulige løsninger på tvers.

  Skriv ditt leserbrev her «

  DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

  Artikkeltags