I forslaget til statsbudsjett foreslås det å sette kringkastingsavgiften til 2.922,70 kroner i året, mot 2867,70 kroner i inneværende år. Økningen er på 2,1 prosent.

– NRK er en av Norges viktigste kulturinstitusjoner og et sentralt virkemiddel for å oppnå de mediepolitiske målene. Målet er at NRK skal oppfylle sitt allmennkringkastingsoppdrag side om side med en sunn privat og kommersiell sektor, heter det i budsjettforslaget.

I sitt budsjettforslag i fjor frøs regjeringen lisensen på 2016-nivå, men etter forhandlinger i Stortinget endte det med at lisensen økte med 30 kroner.

Kutter i pressestøtten

Mens NRK får en økning i statsbudsjettet, vil regjeringen innføre en ny tilskuddsordning og kutte 25,7 millioner i produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier.

Det skal settes av 7 millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner, går det fram av regjeringens budsjettforslag.

Den nye ordningen skal særlig rettes mot journalistisk innovasjon og digitalisering hos lokalaviser.

Stortingsmelding

Kulturdepartementet viser til at en innovasjonsrettet tilskuddsordning var et av forslagene til Mediemangfoldsutvalget, som leverte sin NOU 7. mars i år.

– De andre tiltakene utvalget foreslo, vil bli vurdert grundig og helhetlig i en stortingsmelding som er planlagt fremmet før sommeren 2018, heter det i en pressemelding fra departementet.