I fjor måtte krisesenteret si nei til en mann i krise.

Til tross for at Nordmøre krisesenter har flyttet inn i splitter nye lokaler, klarer de ikke å gi det lovpålagte tilbudet om tilflukt for menn. I fjor var det tre menn som tok kontakt. Bare to av dem fikk plass.

– Hvis vi skal ta inn menn på krisesenteret, drøfter vi det alltid med kvinnene som bor her fra før. Loven sier at tilbudet til kvinner og menn skal være fysisk atskilt. Men i enkelte tilfeller klarer vi å ordne det slik at de får bo her, sier leder Anne Nilssen i Nordmøre krisesenter.

Sjekker

Hun mener at det ikke er en optimal situasjon at menn og kvinner bor på samme sted og deler fellesarealer.

– Vi er nøye med å sjekke om de har en bakgrunn med vold, slik at kvinnene som bor her kan føle seg trygge. Det kan hende at vi er nødt til å slutte å tenke kjønn i saker, og heller tenke behov, sier Nilssen.

Det er fortsatt i hovedsak kvinner som får hjelp i det interkommunale krisesenteret i Kristiansund.

Tall for 2012 forteller at krisesenteret nok en gang har ny rekord i antall kvinner og i antall beboerdøgn. I 2012 var det 29 kvinner (to flere enn i 2911) som bodde midlertidig på krisesenteret. 17 av dem var av utenlandsk opprinnelse.

Det er også mange barn som får opphold på krisesenteret. Disse er gjerne i følge med en forelder. I 2012 var det 28 barn som bodde der, 22 av dem med utenlandsk bakgrunn.

Så langt i år har ni kvinner og to barn bodd på krisesenteret.

– Vi ser at det er behov for oss, sier Nilssen.