Av RITA SÆTRAN

2009-budsjettet for alle sykehusene i Helse Midt-Norge vedtas på Ørlandet i dag.

– Konkurransevridende forskjellsbehandling, raser hovedtillitsvalgt Bernd Müller for legeforeningen i Helse Nordmøre og Romsdal.

Han har sett kuttforslagene som i størst grad rammer sykehusene i Molde og Kristiansund, og til dels sykehusene i Nord Trøndelag. Samtidig slipper sykehusene på Sunnmøre og St. Olavs i Trondheim å kutte. Nok en gang er St. Olavs Hospital vinneren. Budsjettet for 2009 tvinger de andre sykehusene til å inngå i et spleiselag som skal gi 40 millioner ekstra til storsykehuset i Trondheim. Dette i tillegg til de 100 ekstra millioner kronene som St. Olavs har mottatt både i 2007, 2008 og nå i 2009.

Müller roper varsko om helseregionens tydelige tendens til å prioritere de største sykehusene på bekostning av de små. De statlige ekstrabevilgningene som de siste årene har kommet for å utjevne forskjellene mellom sykehusene har Helse Nordmøre og Romsdal sett lite til.

Ikke bare blir sykehusene i Nordmøre og Romsdal tvunget til å øke egne overskudd for å dekke underskuddene til St, Olavs Hospital. Om innstillingen til budsjett vedtaes, blir Helse Nordmøre og Romsdal tvunget til å si opp langt flere enn de allerede varslede 80-100 arbeidstakerne som kommer til å miste jobben på grunn av omfordelinger i psykiatrien.

– Som tillitsvalgt har jeg fått tilgang på informasjon som viser at styret har tenkt å kutte hele 60 millioner kroner i driften ved sykehusene i Molde og Kristiansund, sier Müller.

Endrer reglene

Fra før har Helse Nordmøre og Romsdal innstilt seg på å kutte rundt 23 millioner mer i 2009 i forhold til 2008. Dersom styret vedtar dagens innstilling, tredobles kuttene til 60 millioner. 11,7 millioner av disse kronene er helseforetakets andel i spleiselaget på 40 ekstramillioner til St. Olavs. I tillegg kreves det at overskuddet ved sykehusene i Molde og Kristiansund økes med 17 millioner kroner. Og Helse Nordmøre og Romsdal får 8 millioner kroner mindre enn i 2008 til vedlikehold av bygninger. For å klare innsparingene på 60 millioner kroner mener Müller at det må nedbemanning til.

– I denne helseregionen endres budsjett-spillereglene til stadighet, fortviler Müller.