Av RITA SÆTRAN

Fylkespolitikeren fra Høyre har selv sittet som styremedlem i Helse Midt-Norge. Han synes det er forstemmende at de tillitsvalgte fra Møre og Romsdal var de eneste som stemte imot da onsdagens helt spesielle vedtak ble banket gjennom i Helse Midt-Norges styre.

Sentraliserende

– I 2007 fikk administrasjonen gjennom en ny inntektsfordelingsmodell som har tydelige sentraliserende konsekvenser i favør av St. Olavs Hospital. I tillegg har St. Olav fått ekstraordinære tilskudd på 100 millioner kroner i 2007 og 2008. Dette ser ut til å bli videreført i 2009 uten debatt i styret. På toppen av dette fikk administrasjonen gjennom en «kronerulling» til St. Olav på 40 millioner kroner fra de øvrige helseforetakene i regionen, sier Torgeir Dahl.

Helt vilkårlig

For Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal utgjør dette henholdsvis 15 og 11,7 millioner kroner i rammekutt for neste år.

– Det er en vilkårlighet i kravene til effektivisering. Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal er, ifølge Samdata, de to mest effektive helseforetakene i regionen, men blir like fullt pålagt større kutt enn St. Olav, påpeker Dahl.

Han tar nå til orde for å avvikle ordningen med regionale helseforetak.

– Ved å la helseforetakene bli styrt direkte fra et sentralt helsedirektorat vil vi få et likeverdig spesialisthelsetilbud i hele landet, mener Dahl.