LO har vært ute på lærlingepatrulje

Disse deltok på lærlingekveld på Grand hotell i Kristiansund. Foto: LO

Disse deltok på lærlingekveld på Grand hotell i Kristiansund. Foto: LO

DEL

LOs lærlingepatrulje har reist rundt i fylket og intervjuet lærlinger om opplæring og arbeidsforholdene deres.

Sunndal, Surnadal (4. november), Kristiansund, Averøy (5. november) og Eide (6. november) har stått på kjøreruta til patruljen, som Fagforbundet, Fellesforbundet, Handel og Kontor og Norsk Arbeidsmandsforbund har bemannet med tillitsvalgte og skolerte medlemmer.

– Lærlingepatruljen har i høst blitt testet ut blant annet innen industri, helse, omsorg, hotell, restaurant, butikk, kontor og anleggsbransjen i fylket. Etter å ha besøkt og intervjuet 92 lærlinger denne uka, er vi glade for å se et resultat som viser at stort sett alle lærlinger trives, har det trygt og godt på jobben og får god opplæring, sier ungdomssekretær Kent Jelle i en pressemelding.

Stort sett alle besøkene ble avtalt på forhånd, og ifølge pressemeldingen har bedriftene vært svært imøtekommende.

Rapporten viser at veldig mange lærlinger jobber alene, til og med fra starten av læretiden, men at de allikevel føler seg trygge og trives godt på arbeidsplassen.

– Vi er veldig fornøyd med resultatene, og håper dette samsvarer med de bransjene og stedene vi ikke rakk over denne gangen, sier Jelle og legger til:

– Selv om det stort sett er veldig bra i Møre og Romsdal, så lurer vi på om resultatene hadde vært annerledes om bedriftsbesøkene var uanmeldt, slik som vi gjør det på LOs Sommerpatrulje.

LO sier i pressemeldingen at de ønsker at flere bedrifter blir flinkere til å sette av tid i arbeidstiden til å jobbe med læremålene i lærlingepermen. LO minner også lærebedriftene om at når en lærling jobber utover den avtalte læretiden, så skal en ha vanlig lønn – samt overtidstillegg dersom timetallet tilsier det.

– Sistnevnte mistenker vi dessverre at flere opplever, og noen får ikke betalt for å jobbe ekstra i det hele tatt. Noen har avspaseringsavtale og noen har det ikke, men som regel så skal en ha utbetalt overtidstillegget når en jobber overtid og avspaserer, sier Jelle.

Artikkeltags