Lei av uforberedte lærere

Ærlig: Leder Marit Henriette Mo Sandberg i Surnadal ungdomsråd mener den videregående skolen kan bli bedre.

Ærlig: Leder Marit Henriette Mo Sandberg i Surnadal ungdomsråd mener den videregående skolen kan bli bedre.

Artikkelen er over 7 år gammel

Lederen i ungdomsrådet i Surnadal håper kommunen kan bidra til at den videregående skolen skal bli bedre. Har hatt møte med rektor.

DEL

Marit Henriette Mo Sandberg er leder i ungdomsrådet i Surnadal. Onsdag var hun i kommunestyret der hun på en ærlig måte ba politikerne om å ta tak for å gjøre den fylkeskommunale Surnadal vidaregåande skole bedre.

Hun viste blant annet til at skolen skal ha sagt nei til å opprette en landslinje for plastsveising.

– Den havner i stedet på Levanger. Vi mener det også bør kunne opprettes toppidrettslinje ved skolen. Dette er mulig om man tør å tenke nytt, og det vil kunne trekke til seg flere arbeidsplasser, sier Mo Sandberg.

Uforberedt

Hun kjenner flere elever og foreldre som sier nei til skolen.

– Jeg vet at elever sier nei til skolen på grunn av lærere som ikke er forberedt til timene. Nå håper vi kommunen kan bidra til å gjøre skolen bedre.

Mo Sandberg utdyper overfor Tidens Krav at hun mener de aller fleste av lærerne på skolen er dyktige.

– Men at det er nok med bare en uengasjert lærer for at karaktersnittet blir for dårlig. Når det gjelder undervisningsevalueringene, er det de fleste lærerne som tar tak i det som eventuelt kommer frem der, og retter på dette med en gang om det er mulig. Likevel er det enkelte lærere som ærlig sier til elevene at de ikke orker å bry seg om resultatene, sier hun.

Under onsdagens kommunestyremøte nevnte hun også behovet for bygging av hybler og at det trengs flere lærlingeplasser. Ungdomsrådet er også opptatt av at det i framtida legges til rette for boligbygging i grendene, ikke bare i sentrum.

Ordføreren takket

Kollektivtransport er også noe ungdomsrådet i Surnadal er opptatt av.

– Bedre kollektivtilbud er noe ungdomsrådet ønsker seg. Blant annet for å komme oss til Oslo på en bedre måte.

Ordfører Mons Otnes takket for at Mo Sandberg er så ærlig.

– Vi skal ta med oss det du sier. Det er bra du snakker rett fra levra. Vi har kommet med forslag til nye linjer gjennom skolerådet der vi er med, og det vil vi fortsette med, sier ordfører Mons Otnes.

Jevnlig evaluering

Etter kommunestyremøtet har Marit Henriette Mo Sandberg hatt møte med rektor Anders Talgø ved Surnadal vidaregåande skole.

– Vi er begge enige om at vi vil ha en best mulig videregående skole her i Surnadal. Hennes mål med presentasjonen var at kommunepolitikerne skulle bidra til å kjempe for et godt lokalt skoletilbud, sier Talgø.

Han mener at Surnadal vidaregåande skole har like bra opplæring som andre.

– Vi kjører årlig undervisningsevaluering lokalt, slik at elevene og lærerne sammen kan komme frem til tiltak for å forbedre undervisningen ytterligere. I tillegg er det nasjonale elevundersøkelser. Ingen ting tyder på at vi skiller oss fra andre skoler når det gjelder kvaliteten på undervisningen.

På oppfordring har de også gjort anonyme tester av retting av prøver uten at det viste at de er på feil kurs.

Nye kurs må finansieres

– Saken om plastsveising, er noen år gammel. Da vi jobbet med det prosjektet var det snakk om å sertifisere plastsveisere. Det hadde ikke skolen økonomi til, og hverken kommunen eller fylket kunne bidra økonomisk, sier Talgø.

Han forteller at de prøver å følge opp det næringslivet etterspør.

– Vi har i flere år nå drevet ettårig transport og logistikk-kurs for fire til fem elever, og greid det med bare en fjerdedel av tilskuddet som større skoler får.

Fylkespolitikerne må prioritere når elevkullene går ned, ikke alle de videregående skolene kan tilby alle fag. Det skjønner Talgø godt.

– Vi må få finansiering fra fylke eller kommune for å kunne starte opp nye kurs og klasser. Det handler om prioriteringer og valg som politikerne må gjøre.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken