Sjåfør feilbedømte høyde, veltet i undergang

Av

Sjåføren var ukjent og stolte på at GPS-en ledet han på riktig vei. Det skulle han kanskje ikke ha gjort ...