I Todal spiller sanitetskvinnene en viktig rolle under beredskapsaksjonen etter raset.

Da raset var et faktum, og hjelpemannskapene var på vei, stod beredskapsgruppa til Todal Sanitetsforening klar for å bistå dem. Det er en avtale de har med Surnadal kommune, og inngår som en del av beredskapsplanene til kommunene.

– Vi har en avtale med kommunen om at i tilfelle leiteaksjoner, skogbrann og lignende hendelser, skal vi sørge for at de som deltar får mat, og et sted å oppholde seg. Vi bruker sanitetshuset som har sal og eget kjøkken, sier nestleder i Todal Sanitetsforening, Ragnhild Ansnes Moe.

Tok selv kontakt

Vanligvis får beredskapsgruppa hos sanitetskvinnene beskjed av kommunen når de skal rykke ut, men det skjedde ikke denne gangen.

– Vi tok skeia i egenhånd, og kontaktet selv Røde Kors om de hadde plass å være. Det hadde de ikke, så vi åpnet huset, og lar dem disponere det fram til mandag, forteller Ansnes Moe.

Røde Kors går nå døgnvakt i Todal. To av mannskapene er på vakt til enhver tid. Det vil de i første omgang gjøre til mandag. Da vil det bli et evalueringsmøte om Røde Kors skal fortsette døgnvakta.

– Vi lager mat og setter i kjøleskapet så lenge de er her, sier Ansnes Moe.

Gikk fra dør til dør

Raset gjorde bygda strømløs, og det ble raskt bestemt å sette inn nødaggregat. Aggregatene klarer ikke å produsere nok strøm til at husstandene kunne ha vanlig forbruk, så det ble viktig å få folk til å skru av all unødvendig strømbruk før de skulle settes i drift.

Der fikk Svorka Energi god hjelp av de lokale innbyggerne. Allerede rasdagen ble det satt ned en koordineringsgruppe som skulle kartlegge alle husstander, og sørge for at det ble gitt beskjed om å skru av alt unntatt kjøleskap og fryser.

– Vi satte oss ned med kart over Todalen og lagde en liste over alle husstander oppover dalen, sier Ragnhild Ansnes Moe, som ble valgt til å lede gruppa på bakgrunn av sin gode kjennskap til dalen.

Deretter ble seks frivillige todalinger, sammen med Røde Kors, sendt rundt omkring fra dør til dør, inntil alle husstandene hadde fått besøk.