Gå til sidens hovedinnhold

Kutter psykiatrisenger i nytt sykehus?

Artikkelen er over 7 år gammel

Helse Midt-Norge foreslår å utrede om det nye akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal «skal ha poliklinikk/dagbehandling og psykiatriske sengeposter».

Det er i et svarbrev til Helse Møre og Romsdal datert 9. april i fjor at sykehuseieren signaliserer hva man ser for seg som å utrede som innhold i et nytt fellessykehus plassert på aksen Hjelset-Frei.

Deler av brevet er referert i mandatet for de forestående sykehusutredningene, som legges fram for det nye styret i Helse Møre og Romsdal i morgen.

«Vi vil foreslå at en parallelt med utredning av tomt i de aktuelle kommunene i «idéfasen» utreder om akuttsykehuset skal ha poliklinikk/dagbehandling og psykiatriske sengeposter», heter det i brevet, som er undertegnet av daværende konstituert toppsjef Daniel Haga.

Endrede behov

På spørsmål fra TK om hvordan dette skal oppfattes, svarer Haga at det er helseforetakets framtidige behov for psykiatriske senger man har foreslått å utrede.

– Det har vært en klart faglig råd å samle akuttpsykiatrien og somatikken. Samtidig er det et faktum at behovene endrer seg med den medisinske utviklingen. I Nordmøre og Romsdal har man blant annet høstet positive erfaringer med ambulante psykiatriteam. Men vi har aldri sagt noe om tilbud som ikke skal være i sykehuset, presiserer Haga.

– Å beholde poliklinikker og dagbehandling i begge byene, er et driftskonsept som ikke har vært anbefalt. Skal disse formuleringene tolkes som at Helse Midt-Norge likevel ser dette som et alternativ?

– Nei, det er utenkelig å drive et somatisk akuttsykehus helt uten poliklinikker og dagbehandling. Det tror jeg ikke finnes noe sted. Når det står poliklinikker/dagtilbud i brevet, siktes det nok derfor til psykiatriske poliklinikker og dagtilbud. Husk at i psykisk helsevern har vi godt utbygde DPS-er (Distriktspsykiatriske sentra) som driver utstrakt poliklinisk behandling. sier Haga.

I brevet skriver han videre:

«I og med at tomtevalg og dimensjonering/funksjonsinnhold kan ha en viss sammenheng vil vi foreslå at disse utredningene gis en samlet behandling i styrene, dvs. at helseforetaket tar beslutning om tomtevalg samtidig med behandling av idéfasen», skriver Haga.

– På hvilken måte kan sykehusets størrelse og innhold avhenge av valget av tomt, Haga?

– Spørsmålet om poliklinikk i en eller begge byene, og størrelsen på denne vil for eksempel kunne ha betydning for arealbehov for tilsvarende funksjoner i selve sykehuset.

–Enkelte hevder at det nye sykehuset vil bygges mindre jo lenger nord det plasseres?

– Det ser jeg som en uheldig kobling, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror at den befolkningen som skal dekkes, vil velge sykehus ut fra robusthet i fagmiljø og kvalitet, og det er ikke lenger mellom de aktuelle tomtene enn at dette kan ivaretas, uavhengig av valgt plassering, mener Haga.

Kommentarer til denne saken