Har planer om både fritidsklubb og Frivilligsentral

Kulturleder Lilli Husby håper å finne de rette trekkene slik at både fritidsklubb og Frivilligsentral kan realiseres.