Anbefaler fylkeskommunen å gå inn med 300.000 kroner til KKKK-festivalen

Enige om veivalg: KKKKs styreleder Ragnhild Helseth og kunstnerisk leder Peder A. Rensvik er glad for omorganiseringen fra kommunalt prosjekt til aksjeselskap.

Enige om veivalg: KKKKs styreleder Ragnhild Helseth og kunstnerisk leder Peder A. Rensvik er glad for omorganiseringen fra kommunalt prosjekt til aksjeselskap.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Som Tidens Krav omtalte tidligere i år planlegger Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival å starte et aksjeselskap med ikke-økonomisk formål for å videreføre den tradisjonsrike festivalen.

Tanken er at offentlige aktører skal gå inn som eiere av selskapet, hvor Kristiansund kommune eier 65 prosent av aksjene, Møre og Romsdal fylkeskommune med 25 prosent og Kristiansund kirkelige fellesråd med 10 prosent.

Saken har ikke blitt behandlet politisk enda, men faller på fylkesutvalget sitt bord førstkommende tirsdag. For å gå inn med 25 prosent av aksjene kreves det 300.000 kroner, noe fylkesrådmannen anbefaler, med forbehold om at de to andre aktørene også bidrar til emisjonen.

Fylkeskommunen dekker kostnaden med penger fra investeringsfondet.

Til sammen vil aksjene i selskapet ha en verdi på 1,2 millioner kroner.

Utvikling

- Fylkesrådmannen finn at dette er ei tenleg organisasjonsform, som sikrar vidare utvikling innanfor rammer til, og føremålet med den nye organisasjonen, Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS, skriver fylkesrådmannen i sin vurdering.

KKKK-festivalen har i 2018 en driftsramme på 3.960.000 kroner. 400.000 av dette er budsjettert fra billettinntekter, og 250.000 kommer fra sponsorinntekter. Resten er offentlige tilskudd, som fra Kulturrådet med 1,8 millioner kroner, mens fylkeskommunen går inn med 500.000 kroner og Kristiansund kommune bidrar med 600.000 kroner.

Fylkesrådmannen mener at å gjøre KKKK-festivalen om til et aksjeselskap vil sikre festivalens videre drift og utvikling.

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at saken skal behandles av fylkesutvalget førstkommende mandag. Den riktige opplysningen er at saken behandles førstkommende tirsdag.

Artikkeltags