Nå skal det bli enklere å forstå hva kommunen mener

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund får til sammen 60.000 kroner i støtte fra KS-programmet Klart språk i kommunesektoren. KS har delt ut 1,1 million kroner til språkarbeid i 34 kommuner og fylkeskommuner.

– KS vil motivere flest mulig til å komme i gang med klarspråksarbeid. Den byråkratiske skrivestilen har vært preget av tunge formuleringer og smitte fra kompliserte lovtekster. Dette er et demokratisk problem. Klarspråk handler om å sette seg i lesernes sted og skrive så folk forstår, sier områdedirektør i KS, Inger Østensjø i en pressemelding, der for øvrig nynorsk og bokmål er blandet.

Stort potensial

Støtten skal blant annet gå til skrivekurs, brukertesting og forbedring av brev, skjemaer og nettekster. De forbedrede tekstene kan kommunene og fylkeskommunene dele med hverandre i en egen tekstbase.

– Kommuner og fylkeskommuner har de samme oppgavene og kommuniserer med like målgrupper. Derfor er potensialet for deling stort, sier Østensjø i en pressemelding.

I juryen for støtteordningen sitter representanter fra kommunesektoren, Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med på å finansiere KS-programmet klart språk i kommunesektoren.

Eksempel på en setning før og etter klarspråksarbeid:

Før
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner plan- og bygningsmyndighetene at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningsloven bestemmelser, og kan godkjennes.

Etter
Byggeprosjektet er i samsvar med plan- og bygningsloven, og vi godkjenner søknaden.

Artikkeltags