Ga 3,5 millioner til friluftsliv - disse får penger

Sunndal Museumslag og «vikingdagene på Leikvin» mottok økonomiske midler fra fylkeskommunen.

Sunndal Museumslag og «vikingdagene på Leikvin» mottok økonomiske midler fra fylkeskommunen. Foto:

Møre og Romsdal fylkeskommune tok spanderbuksene på og delte ut penger.

DEL

«Kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune fordelte nyleg 3, 5 mill. kroner til anlegg og aktivitetar i heile fylket», heter det i en pressemelding fra ovennevnte sendt 13. mai.

Midlane er fordelt både til friluftslivsanlegg, og til tiltak og arrangement som direkte skal bidra til meir friluftslivsaktivitet, sier leder i Kultur- og folkehelseutvalet, Marit Nerås Krogsæter.

1,8 millioner kroner går til å utvikle friluftsområder som er statlig sikret, der både kommuner og friluftsråd er søkere. Dette kan for eksempel være tiltak som turstier og parkeringsplasser, utbedring av badeplasser og bygging av toalett, melder fylkeskommunen som legger til:

«1,72 millionar kroner er tildelt ulike friluftslivsaktivitetar i regi friluftsråd, frivillige lag og organisasjonar. Pengane går til turarrangement, friluftsleirar, kurs og liknande».

Det å få fleire til å gå meir på tur, er eit av dei enklaste og viktigaste tiltaka for ei betre folkehelse. Fylkeskommunen støttar derfor prosjekt som har som mål å legge til rette for turløyper nær der folk bur. Det skal bli stadig enklare for folk i Møre og Romsdal å finne seg ei løype som kan brukast i kvardagen, sier rådgiver friluftsliv, Petter Jenset.

Disse mottok penger.

Disse mottok penger. Foto:

Disse fikk penger.

Disse fikk penger. Foto:

Artikkeltags