Veivesenet ruster seg på nytt til kamp mot «hybelboerne» på Gjemnessundbrua.

Det er skiten fra den store krykkjekolonien, som har etablert seg på brua i Krifastsambandet, som veivesenet nå går til krig mot.

- Skadene som fuglene forårsaker er omfattende. Og de er kommet lengre enn alderen på brua skulle tilsi, sier sjefingeniør Jørn Arve Hasselø ved Statens Vegvesen.

En Sintef-rapport, viser at skadene på betongkonstruksjonene er en mer alvorlig trussel for brua enn mange er klar over. Og det er ekskrementer fra krykkjene, som har etablert seg i tusentall, som er årsaken til skadene.

Den samme rapporten slår fast at betongen er så sterkt påvirket av fugleskiten, som inneholder urovekkende aggressive stoffer som salt og ammoniakk, at det fører til at betongen over tid smuldrer opp. Til nå gjelder dette de ytterste fem millimetrene.

Etter 10. august

Jørn Arve Hasselø beroliger de som måtte være bekymret for krykkjene.

- Viltloven gir oss ikke anledning for å starte opp med rengjøringsarbeidet før 10. august. I god tid etter at krykkjeungene har forlatt redet. Vi er på ingen måte ut etter å fjerne krykkjene, men vi er helt nødt til å beskytte brua. Dette har med sikkerhet å gjøre, sier Hasselø.

- Hvordan skal brua beskyttes?

- Først skal brua spyles og rengjøres. Deretter skal det legge en elastisk sprekkoverbyggende membran på betongen. Den skal beskytte betongen mot de sterke stoffene som finnes i krykkje-skiten, sier Hasselø.

Bruspenn

Krykkjene har slått seg til i bruspennene på begge sidene av brua og Hasselø sier at de i år vil ta for seg fire i første omgang. Så må man gjenta dette arbeidet hvert 4. eller 5. år.

Hasselø understreker at arbeidet er lagt opp i samråd med styremedlem i Norsk Ornitologisk forening i Møre og Romsdal, Kjetil Valde.

Membranen som brukes har Statens Vegvesen god erfaring med å bruke også på andre bruer.

- Både Viadukten i Vågen og Nordsundbrua er påført dette stoffet for å beskytte mot veisalt. Det har vist seg å være effektivt, sier Hasselø