Tildelt viktig kontrakt i Norskehavet

Vestbase får ny aktivitet knyttet til Dvalin-feltet.

Vestbase får ny aktivitet knyttet til Dvalin-feltet.

Artikkelen er over 2 år gammel

Vestbase skal levere basefunksjoner knyttet til Dvalin-feltet.

DEL

Selskapet som eier Vestbase AS i Kristiansund, NorSea Group, har blitt tildelt en kontrakt fra oljeselskapet Dea Norge. Dette framkommer i en pressemelding.

Rammeavtalen har en varighet på tre år, med mulighet for forlengelse. Kontrakten innebærer at Dea Norge har tilgang til NorSea sine baser langs kysten, men da hovedsaklig Vestbase. Dette er knyttet til Dvalin-feltet, som ligger 260 kilometer nord for Kristiansund (se kart nederst i saken).

– DEA Norge går inn i en tid med høyt aktivitetsnivå. Vi bygger ut Dvalin-feltet, og nærmer oss operatørskap i leteboring og produksjon. Å ha en god, solid og erfaren leverandør av basetjenester blir kritisk viktig. Med Norsea Group i ryggen, er jeg trygg på at vi er klar for veien videre, sier boresjef i DEA Norge, Jan Petter Rød i en pressemelding.

Avtalen trer i kraft fra og med 1. januar 2018.

Vestbase har en lignende kontrakt for basetjenester også med oljeselskapet Wintershall. Wintershall og Dea har planer om å fusjonere sin norske aktivitet, og det nye selskapet skal hete Wintershall Dea. Etter planene skal fusjonen gjennomføres i andre halvdel av 2018. Wintershall driver Maria-feltet i Norskehavet.

Kontraktens verdi framkommer ikke i pressemeldingen. Men det heter at Dea Norge ved leteboringer i kommende år vil vurdere baselokasjon innenfor NorSea Group-systemet i hvert enkelt tilfelle.

- Dvalin-utbyggingen vil skape viktige lokale og regionale ringvirkninger i flere faser. Produksjonsboringen på feltet, som starter sommeren 2019, vil bety mer aktivitet for Vestbase og flere andre leverandører i både 2019 og deler av 2020, sier CEO i Norsea Group, John Egil Stangeland i pressemeldingen.

Administrerende direktør på Vestbase, Alf Dahl, supplerer:

- Dvalin-feltet vil styrke Kristiansund og Vestbase sin rolle som subsea-senter for Norskehavet. Kommende service- og vedlikeholdsaktiviteter, både på subseautstyret og på prosesseringsanlegget på Heidrun, vil bidra til en videre styrking av lokal kompetanse og tilgjengelig kapasitet innenfor subsea-vedlikehold i vår region.

Dvalin-feltet blir bygget ut med en havbunnsløsning og er tilknyttet Heidrun-plattformen.

Artikkeltags