Valget: - Det har gått i ett her! Det har bare strømmet på med folk

Av

Rådhuset åpnet dørene 16.00 for den første offisielle valgdagen, og det har kommet en jevn strøm med pliktoppfyllende samfunnsborgere for å avlevere sin stemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget.