Småtrivelig oljedebatt på Vestbase

Diskusjonen gikk langs kjente linjer da «Norges triveligste base», Vestbase, i samarbeid med bransjeforeningen Norsk Olje & Gass inviterte til valgduell fredag.